Primers passos per la connexió de Calaf a la Llosa del Cavall

6 d'octubre de 2020

El dijous 1 d’octubre el Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya, el DOGC, va publicar l’anunci d’informació pública referida al projecte d’execució de les obres de derivació de la canonada de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (ATL) al municipi de Calaf, que suposarà la connexió a l’embassament de la Llosa del Cavall.

El projecte, que es pot consultar en línia a la web de l’ATL, recull una llista concreta i individualitzada dels béns i els drets que són considerats d’expropiació necessària. Per tant, tal com estableix la llei vigent, durant trenta dies hàbils, estarà en exposició pública per tal que s’hi puguin presentar les al·legacions oportunes, corregir possibles errors o oposar-se motivadament a la necessitat d’ocupació.

Les al·legacions s’hauran de presentar presencialment a les oficines d’Aigües Ter-Llobregat o a l’Ajuntament de Calonge de Segarra. També es pot fer de forma telemàtica.

L’actuació dona compliment a les finalitats previstes que s’inclouen en el Pla d’inversions i reposicions de l’ATL per al període 2019-2023 aprovat pel Consell de la Xarxa d’Abastament Ter-Llobregat de l’Agència Catalana de l’Aigua el 2 de juliol de 2019 i que permetrà a Calaf poder connectar amb la Llosa del Cavall.

Aquest projecte i el de la construcció d’una planta per extreure nitrats de l’aigua freàtica de Calaf mitjançant un sistema de desnitrificació biològica són amb els que actualment està treballant l’Ajuntament de Calaf per acabar amb el problema de la qualitat de l’aigua al municipi que s’arrossega des de fa anys. Es preveu que l’estiu del 2021 s’hagi pogut realitzar aquestes dues obres.

Comparteix l'article:

Deixa un comentari