16.3 C
Igualada
Dimecres, 21 febrer 2024

RESPONSABLE DEL LLOC WEB

Titular: Publicacions Anoia, S.L. (en endavant Publicacions Anoia)
Direcció Social: Retir, 40, 08700, Igualada, (Barcelona)
CIF: B08818189
Dades Registrals: Barcelona, Tom 23837, Foli 195, Full B-59611, Inscripció 4ª
Telèfon: 938042451
Lloc Web: https://veuanoia.cat
E-Mail: laveu@veuanoia.cat

 

Veuanoia.cat és un diari digital comarcal, pensat i escrit en català de la comarca de l’Anoia. ISSN edició electrònica 2564-8683

Difusió controlada per l’OJD.

1.- GENERAL

Aquestes condicions regulen i són aplicables a totes les vendes realitzades per Publicacions Anoia, des de la seva pàgina web accessible a través de la URL https://veuanoia.cat

La realització de qualsevol comanda suposa que vostè ha llegit i acceptat aquestes condicions de venda. Si ho desitja pot imprimir una còpia del present document, per tal de facilitar futures referències, així com el seu coneixement.

Aquestes Condicions Generals romandran en vigor i seran vàlides durant tot el temps que estiguin accessibles a través del Lloc Web, sens perjudici que Publicacions Anoia es reserva el dret a modificar, sense previ avís, tant les Condicions Generals, si escau les Particulars, així com qualsevol dels textos legals que es trobin exposats al Lloc Web. En tot cas, l’accés al Lloc Web després de la seva modificació, inclusió i/o substitució, implica l’acceptació dels mateixos per part de l’usuari.

Totes les informacions contractuals presents a https://veuanoia.cat es mostren en llengua castellà i la formalització del contracte es realitzarà en aquest idioma, si bé, si així ho desitja el client, es pot fer en un altre idioma sempre insinuant-lo abans d’iniciar el procediment de contractació.

ACCÉS I REGISTRE AL LLOC WEB

L’accés i consulta del catàleg dels productes i/o serveis publicats al Lloc Web https://veuanoia.cat té caràcter lliure i gratuït, i no és necessari el registre dels usuaris.

De la mateixa manera, per poder iniciar el procés de contractació dels productes i/o serveis exposats al Lloc Web, és essencial que els usuaris es registrin com a usuari, seguint les indicacions disposades a continuació.

REQUISITS DE REGISTRE COM A USUARI

És requisit imprescindible per poder registrar-se com a usuari ser major de 18 anys i proporcionar a través del formulari disposat per Publicacions Anoia a través del Lloc Web, totes les dades requerides i identificades com a obligatòries. L’usuari registrat assumeix que el vostre compte d’usuari és personal i intransferible, podent registrar-se al Lloc Web tant persones físiques com persones jurídiques.

Tot usuari registrat disposarà d’una contrasenya d’accés, que serà personal i intransferible. L’usuari podrà modificar o recuperar aquesta contrasenya en qualsevol moment, seguint per això el procediment disposat al Lloc Web. En cap cas Publicacions Anoia coneixerà aquesta contrasenya, que romandrà als sistemes de Publicacions Anoia xifrada.

En virtut de l’anterior, és obligació de l’usuari notificar de forma immediata a Publicacions Anoia qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, com ara el robatori, la pèrdua, o l’accés no autoritzat a aquests, amb el per procedir a cancel·lar-la immediatament. Mentre no es comuniquin aquests fets, el prestador queda eximit de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de l’ús indegut dels identificadors o les contrasenyes per tercers no autoritzats.

BAIXA COM A USUARI REGISTRAT

La relació jurídica derivada del registre com a Client del Lloc Web té una durada indefinida. Qualsevol de les parts podrà donar per acabada o suspendre aquesta relació contractual unilateralment en qualsevol moment i sense cap altra causa que la seva voluntat en aquest sentit, sens perjudici de les obligacions derivades de la formalització de comandes amb anterioritat a la terminació de la relació. El Client podrà exercitar unilateralment el dret de terminació mitjançant el procés de cancel·lació de comptes.

En qualsevol cas, una vegada efectuada la baixa, l’usuari podrà sol·licitar un nou registre, quedant fora de perill la facultat del prestador de no admetre aquest registre en cas de conflicte o controvèrsia suscitat entre les parts, que estigui per resoldre o que hagi finalitzat amb reconeixement de culpa o negligència de l’usuari i/o perjudici al prestador, als seus col·laboradors i associats o als usuaris, clients o potencials clients.

PROCÉS DE CONTRACTACIÓ ELECTRÒNICA DE PRODUCTES

PRODUCTES I SERVEIS

Els productes i serveis oferts, i les característiques dels mateixos, així com el seu restes apareixen en pantalla.

Publicacions Anoia es reserva el dret de decidir, en qualsevol moment, els productes i/o serveis que s’ofereixin a https://veuanoia.cat. Publicacions Anoia pot en qualsevol moment afegir productes i/o serveis als oferts. Així mateix, Publicacions Anoia podrà retirar o deixar d’oferir, sense avís previ, qualsevol dels productes i/o serveis oferts a https://veuanoia.cat.

Un cop al Lloc Web https://veuanoia.cat, i per accedir a contractar dels productes i/o serveis, l’usuari haurà de seguir les instruccions indicades al procés de compra, el qual suposa la lectura i acceptació de les condicions generals de compra, i particularitats descrites a https://veuanoia.cat.

INFORMACIÓ I DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES

Tota la informació relativa als productes i/o serveis oferts per Publicacions Anoia per al seu Canal Online, seran publicats a través del Lloc Web, indicant-se la següent informació respecte a cadascun: subscripció.

Publicacions Anoia podrà, en qualsevol moment, afegir nous productes i/o serveis als inclosos al Lloc Web, entenent-se, llevat que es disposi una altra cosa, que aquests nous Productes es regiran pel que disposen les Condicions Generals en vigor en aquell moment .

PRODUCTES

Publicacions Anoia pretén garantir la disposició de tots els productes i/o serveis que publicita a https://veuanoia.cat. No obstant això, en cas que qualsevol producte no estigués disponible, o si s’hagués esgotat, s’informarà el client de la manera següent: per mail o telèfon

De no estar el producte i/o servei disponible, i avisant a l’usuari, Publicacions Anoia podrà subministrar a l’usuari d’un producte i/o servei similar en característiques sense augment del preu, cas en què l’usuari podrà acceptar-lo o rebutjar-lo exercint el dret al desistiment i resolució del contracte.

En cas d’indisponibilitat de la totalitat o part de la comanda, i el rebuig dels productes de substitució per l’usuari, el reemborsament prèviament abonat, s’efectuarà de la mateixa manera que es va fer el pagament.

SERVEIS

Per a la prestació del servei, Publicacions Anoia, donarà accés a l’usuari de la manera següent: L’edició digital (subscripció digital) serà accessible per al client en el mateix moment de la descàrrega del PDF del diari. L’edició en paper (subscripció física) es lliurarà al client els dies i als punts de venda o domicili convinguts amb PUBLICACIONS ANOIA.

FASES DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ ELECTRÒNICA.

Un cop seleccionat per part de l’usuari els productes i/o serveis oferts per part de Publicacions Anoia, l’usuari haurà de seguir les fases del procés de contractació indicades a continuació:

 1. Validació de Cistella de la Compra: l’Usuari, una vegada finalitzi la selecció dels productes que voleu contractar, haureu de validar la vostra cistella de la compra, en la qual se us mostraran els productes seleccionats, el nombre d’unitats, el preu de els mateixos, descompte si n’hi hagués i les despeses d’enviament.
 2. Facilitar Dades de Facturació i Enviament: l’Usuari, una vegada validi la cistella de la compra, haurà de facilitar a Publicacions Anoia, les dades de facturació i d’enviament dels productes, havent d’acceptar expressament, mitjançant la marcació de la casella corresponent, de les presents Condicions de Contractació. En cas de no marcar la casella d’acceptació, el Lloc Web no us permetrà seguir endavant amb el procés de contractació.
 3. Seleccionar el Mètode de Pagament: l’Usuari, una vegada faciliteu les dades de facturació i, si escau, d’enviament, haureu de seleccionar el mètode de pagament. Actualment, Publicacions Anoia valida el mètode de pagament següent: targeta de crèdit o dèbit, i pagament per domiciliació bancària.
 4. Pagament de la quantitat econòmica total: l’Usuari, serà redireccionat, automàticament pel sistema a les plataformes de pagament en línia (TPV) de les entitats bancàries corresponents.
 5. Confirmació de la Compra: Publicacions Anoia, remetrà al Client en el moment de la realització efectiva del pagament de la compra per part del Client, un correu electrònic de confirmació de la comanda, posteriorment un de quan s’ha processat, està llest per a la seva compra enviament.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I FORMES DE PAGAMENT.

CONDICIONS ECONÒMIQUES

Tots els productes i/o serveis oferts al Lloc Web porten associat el preu final del producte, així com, si escau, els possibles descomptes que fossin d’aplicació a aquesta compra.

Els preus mostrats al Lloc Web són aplicables exclusivament als Productes oferts a través d’aquest Canal i durant el temps que romanguin publicats.

Els preus dels productes es mostren sempre en euros i amb IVA, així com qualsevol altre impost que fos aplicable, sent els vigents i legalment aplicables en aquell moment.

Publicacions Anoia es reserva expressament el dret de modificar els preus en qualsevol moment, sense necessitat de previ avís. No obstant això, en qualsevol cas, s’aplicaran les tarifes en vigor indicades al Lloc Web en el moment de la realització de la comanda corresponent.

FORMES DE PAGAMENT.

Per procedir al pagament, el Client haurà de seguir totes i cadascuna de les instruccions que es mostrin a la fase 3 del procés de contractació electrònica, anteriorment descrit.

Tots els mitjans de pagament disposats per part de Publicacions Anoia, es troben subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de les entitats emissores del mitjà de pagament (emissors de targeta i/o emissors de comptes de pagament), però si aquesta entitat no autoritzés el pagament, no es podrà continuar amb el procediment de compra iniciat, quedant automàticament cancel·lada la comanda, i entenent-se no realitzada l a compravenda del Producte o Productes sol·licitats.

El càrrec del preu dels Productes, dels costos del servei d’enviament, si escau, així com de qualssevol impostos que siguin aplicables, únicament serà realitzat en el moment de formalitzar la comanda. Les despeses d’enviament estan incloses per a tot el territori. L’edició digital (subscripció digital) serà accessible per al client des de qualsevol part del món, amb accés a internet. L’edició en paper (subscripció física) és destinada a l’àmbit comarcal.

Per dur a terme el pagament electrònic, Publicacions Anoia té instal·lada una passarel·la de pagament de comerç electrònic proveïda per part d’entitats bancàries habilitades per a ells. Totes les dades proporcionades a Publicacions Anoia a aquests efectes, són degudament xifrades per garantir-ne la màxima seguretat i confidencialitat, allotjant-se en un servidor segur certificat segons el protocol “Secure Socket Layer” (SSL).

CONDICIONS D’ENVIAMENT DELS PRODUCTES

Els Productes la compra dels quals hagi estat realitzada a través del Lloc Web de Publicacions Anoia seran enviats a l’adreça postal que s’indiqui al formulari de comanda, no podent la mateixa correspondre a un apartat de correus o llocs públics, tals com la via pública, places, estacions, aeroports o altres de similars.

LLIURAMENT A DOMICILI

L’edició digital (subscripció digital) serà accessible pel client en el mateix moment de descàrrega del PDF del diari, encara que si es produeix algun problema en fer-ho l’empresa demana un termini de pròrroga de 24 hores per solucionar-ho des del moment de la formalització de la subscripció. PUBLICACIONS ANOIA es compromet a garantir, mitjançant tots els mitjans que té al seu abast, l’accés als continguts digitals al client, inclosa la subscripció digital, contractada pel client. No obstant això, PUBLICACIONS ANOIA no es fa responsable, i el client ho accepta, dels errors tècnics de connexió a la xarxa que es derivin de factors aliens a PUBLICACIONS ANOIA i que puguin impedir o obstaculitzar la connexió o menyscabi o perjudiqui els equips electrònics del client.

L’edició en paper (subscripció física) es farà entrega al client els dies i als punts de venda o domicili convinguts amb PUBLICACIONS ANOIA.

PRODUCTE

La comanda serà lliurada al domicili designat per l’usuari en el moment de fer la compra.

 

L’àmbit de lliurament és a les zones següents: L’edició digital (subscripció digital) serà accessible per al client des de qualsevol part del món, amb accés a internet. L’edició en paper (subscripció física) és destinada a l’àmbit comarcal.

SERVEIS

La prestació del servei es realitzarà de la manera següent: L’edició digital (subscripció digital) serà accessible per al client en el mateix moment de la descàrrega del PDF del diari. L’edició en paper (subscripció física) es lliurarà al client els dies i als punts de venda o domicili convinguts amb PUBLICACIONS ANOIA.

DRET DE DESISTIMENT DE LES COMANDES

L’Usuari té reconegut del dret de desistiment de la compra efectuada a través del Lloc Web, i per tant, si no queda satisfet, podrà tornar el Producte en un termini màxim de catorze (14) dies naturals des que hagi adquirit la possessió del producte/ so des de la formalització del contracte en el cas de contractació de prestacions de servei.

El dret de desistiment es podrà exercir a través dels canals següents:

 1. A través del Servei Postvenda de l’establiment de la Xarxa de Distribució de Publicacions Anoia més proper, sempre aportant el Comprovant de Compra.
 2. A través del Lloc Web, emplenant el formulari web adjunt a la sol·licitud de devolució.
 3. Contactar amb el Servei d’Atenció al Client, on s’indicaran els passos que cal seguir.

La devolució inclourà l’import de la compra i, si haguessin existit, els costos de lliurament. La devolució es realitzarà en el mateix mitjà de pagament amb què el Producte va ser adquirit, descomptant-se els costos de devolució que aniran a càrrec del client.

El Client haurà de tornar els productes objecte de desistiment sense cap demora indeguda i en qualsevol cas com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què es comuniqui la seva decisió de desistiment.

La devolució de l’import corresponent al desistiment es realitzarà en un termini de 14 dies naturals des de la data en què hagi estat comunicada efectivament i inequívocament la decisió de desistiment del contracte i sempre que s’hagin rebut prèviament els béns o productes objecte de desistiment, en cas contrari, es pot retenir el desemborsament fins a la recepció dels béns esmentats o fins que el Client acrediti la devolució dels béns.

Queden exclosos del dret de desistiment:

 1. La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat.
 2. El subministrament de béns o prestacions de serveis confeccionats conforme a les especificacions del Client o clarament personalitzats.
 3. El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.
 4. El subministrament d’enregistraments sonors o de vídeos precintats o de programes informàtics precintats que hagin estat desprecintats pel Client després del lliurament.
 5. El subministrament de contingut digital (que no es presti en un suport material) quan l’execució ja hagi començat. El Client coneix expressament que un cop començada la descàrrega digital perdrà el dret de desistiment.
 6. Qualsevol altre bé o servei emparat a l’art. 103 del RDL 1/2007, del 16 de novembre.

El Client serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent a la necessària per establir-ne la naturalesa, les característiques o el funcionament. En tot cas, als efectes de fer ús del dret de desistiment, cal que els Productes siguin retornats als embalatges originals juntament amb la factura, en el cas que es tornin sense aquests embalatges originals o amb desperfectes l’import que s’abonarà al Client per la devolució del producte serà disminuït en la quantitat que correspongui. Abans de tornar el Producte, el Client ha d’assegurar-se que aquest està degudament protegit i precintat perquè no pateixi cap dany durant el transport.

GARANTIA

Quan el Producte o Productes adquirits presentessin una falta de conformitat per no correspondre’s amb les característiques ofertes, presentessin defectes que impedeixin la seva normal utilització d’acord amb la seva naturalesa, o no oferir les prestacions descrites per a aquest, el Client tindrà dret al sanejament del bé adquirit en un termini de 14 dies a partir de la compra i en les condicions i amb els mitjans de prova regulats al Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, sens perjudici de les facultats del Punt de Venda de comprovar la veracitat dels defectes, el seu origen i el moment de la seva aparició. En cas de venda en línia, el client haurà d’enviar un correu adjuntant una fotografia del producte.

SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT I POSTVENDA

Qualsevol consulta, suggeriment, queixa o reclamació relativa a la venda en línia dels Productes, es pot fer a través del nostre Servei d’Atenció al Client:

Persona de contacte: Atenció al client

E-mail: administracio@veuanoia.cat

Telf.: 938042451

Correu ordinari: Carrer Retir 40, 08700 Igualada (Barcelona)

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Tota la informació proporcionada durant el procés de contractació serà emmagatzemada per Publicacions Anoia, en la seva qualitat de responsable i gestor del Lloc Web, així com encarregat de tractament de les dades de la comanda per compte del Punt de Venda, que amb caràcter general serà el Responsable del fitxer amb les dades personals dels clients que efectivament hagin realitzat la compra venda.

Les dades recollides seran posades a disposició, de l’empresa de transport i logística encarregada de fer el lliurament de l’article adquirit a través de la pàgina web https://veuanoia.cat, així com de qualsevol altre operador que intervingui en el procés de compra , i/o entrega, a l’efecte del compliment del contracte o contractes amb el client i les relacions derivades dels mateixos. En tot cas, abans de comunicar-se a cap tercer les dades personals del Client, aquest ho haurà d’acceptar de forma expressa prèviament.

De la mateixa manera, i llevat que el Client hagi mostrat la seva oposició expressa, l’usuari consent expressament el tractament de les dades personals per remetre informació d’interès, novetats i ofertes sobre els productes i serveis de Publicacions Anoia a través de qualsevol mitjà, incloent-hi correu , correu electrònic, SMS o semblant. Per donar-se de baixa del servei d’enviaments de comunicacions publicitàries podeu fer-ho a través de https://veuanoia.cat o sol·licitar-ho segons el que disposa la Política de Privadesa de Publicacions Anoia.

Així mateix, l’usuari pot adreçar-se, per exercir els teus drets accés, rectificació, cancel·lació i oposició, a Publicacions Anoia amb B08818189 i amb domicili a Retir, 40, 08700, Igualada, o mitjançant correu electrònic dirigit a rgpd@veuanoia.cat adjuntant fotocòpia de el seu DNI en tots dos casos. El tractament de les dades personals per part dels Publicacions Anoia, els Punts de Venda, així com qualsevol altra informació sol·licitada per a l’accés i ús del Lloc Web, es regirà pel que disposa la Política de Privadesa del lloc web https:// veuanoia.cat

GENERALITATS

Aquestes condicions han estat exposades amb la deguda antelació, de conformitat amb la legislació vigent. Així mateix, Publicacions Anoia posa a la vostra disposició les presents Condicions Generals, de manera que poden ser emmagatzemades i reproduïdes, complint així amb el deure legal d’informació prèvia.

Publicacions Anoia es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web, les funcionalitats de la mateixa i/o dels continguts que s’hi incorporen. Reconeixes i acceptes expressament que en qualsevol moment Publicacions Anoia pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar l’accés i/o ús del Lloc Web, sense que Publicacions Anoia en sigui responsable.

En cas que qualsevol disposició o disposicions d’aquestes Condicions Generals siguin considerades nul·les o inaplicables, en la seva totalitat o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà les disposicions restants. En aquest cas, la clàusula o clàusules afectades han de ser substituïdes per una altra o altres que tinguin els efectes més semblants als de les substituïdes.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les parts acorden expressament que aquest contracte es regirà i serà interpretat, en tots els seus termes i condicions, d’acord amb la legislació espanyola vigent.

Les parts se sotmeten expressament, per a qualssevol qüestions o divergències que poguessin suscitar-se per raó de la interpretació, compliment i execució d’aquest contracte, a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals corresponents al domicili del comprador o als del lloc de compliment de la obligació contractual.

Per presentar reclamacions en l’ús dels nostres serveis, podeu adreçar-vos per correu a l’adreça electrònica o física indicada a l’apartat Atenció al client, comprometent-nos a cercar en tot moment una solució amistosa del conflicte.

Darrera actualització: Dilluns 22 de novembre de 2021