S’estrena el vial que connecta el nucli de La Torre de Claramunt amb el Xaró

48

La Torre de Claramunt estrena aquests dies el que s’ha anomenat el Camí de Sitges, un vial per a vianants al costat de la carretera que connecta el nucli urbà amb la urbanització del Xaró que a la vegada enllaça amb el camí vell que porta a la urbanització del Camaró i que en el futur enllaçarà amb el jaciment on radiquen les sitges ibèriques.

És una obra d’import total de 47.451€ més 4.933€ de costos d’expropiació del terreny i que majoritàriament estan subvencionats per la Diputació de Barcelona amb 49.949€.

Per tal de dur a terme els treballs, s’han hagut de fer una explanació del terreny al costat de la carretera, amb uns camps privats que s’han hagut d’expropiar, i així crear una passarel·la d’uns tres metres d’amplada. A continuació es va instal·lar una base ferma per a la seva prolongació en el temps i unes viones de protecció per a la seguretat dels vianants i ciclistes. Finalment, s’han instal·lat uns punts de llum.

L’objectiu era la connexió amb garanties de seguretat per a vianants i ciclistes donant valor al bé patrimonial existent en aquest lloc, fins aleshores, de difícil accés per la carretera BV-2133.