La filosofia a Educació infantil a l’Ateneu
L

3 de març de 2016

LA FILOSOFIA A EDUCACIÓ INFANTIL Escola Ateneu Igualadí - ESCOLES - La Veu de l'Anoia - VeuAnoia.cat

L’Escola té una llarga trajectòria en el tractament de la filosofia, ja fa molts anys que un dels trets diferencials recau en la seva introducció al currículum, des d’educació infantil tres anys fins a sisè d’educació primària. Primer tenint com a referent el grup IREF, actualment formant part del grup FILOESCOLES, una xarxa d’escoles de Catalunya que creiem fermament en la inclusió a les aules de la filosofia.

És un projecte engrescador que enforteix la capacitat reflexiva dels infants: ensenya a pensar i pretén desenvolupar les habilitats cognitives, ajudant-los a comprendre millor el món i a preparar-los per a participar-hi. La màxima és doncs aprendre a pensar millor, per si mateix i des d’una perspectiva democràtica.

En les sessions de filosofia, té una gran importància el paper del mestre. Ha de ser flexible, ha de predisposar als infants que participin, que busquin i descobreixin alternatives. Cal que estigui disposat a participar i, per tant, a canviar d’opinió. També és important que sàpiga reconduir les actituds negatives que són nocives per l’individu i pel grup, vetllar perquè les intervencions no es converteixin en petits monòlegs, provocant el diàleg entre els infants.

També requereix molta cura, per tal que les sessions es desenvolupin eficaçment, l’elecció d’un marc físic, d’un temps i d’uns recursos adequats.

L’ambient a l’aula ha de propiciar un clima de confiança i complicitat: llum, espai, manera d’estar assegut….alhora que es creen unes regles del joc que sols seran vàlides pel grup que les ha decidit. Tot això es fa durant les primeres sessions, i cada any , a l’inici de curs es torna a realitzar.

El mestre ha de planejar i rendibilitzar el temps disponible perquè al finalitzar la sessió és important fer-ne una avaluació, escoltar als infants què els ha semblat a partir de làmines que expressen emocions, d’un joc, de música… A les aules d’educació infantil aquest període pot oscil.lar entre 25-45 minuts, depenent de l’edat i de l’interès del grup.

Els recursos que utilitzem ens venen donats en gran part pel grup de FILOESCOLES ja que tenen una gran experiència i un programa d’activitats ric, variat i molt ben pensat per experts però el dia a dia a l’aula també provoca noves propostes que anem incorporant.
Els eixos de la proposta són les habilitats del pensament: l’habilitat de recerca, de conceptualització, de raonament i de traducció.

A partir d’un personatge, la marieta Lola, que és el fil conductor i el que ens presenta la proposta setmanalment, s’inicien les sessions. Els mitjans o tipus d’activitat per a treballar aquestes habilitats són el joc, els contes populars i les làmines d’art.

Entenem que, si de ben petits fomentem la filosofia a les nostres aules, afavorim en molts aspectes al grup ja que procura la integració de tots els membres de la comunitat, estimula la recerca, millora la competència comunicativa, fa a l’alumnat més autònom intel·lectualment.. En definitiva, els ajuda a ser i estar en societat.

Comparteix l'article:

L'Enquesta

Et semblaria bé fer el debat electoral a la Catalunya Nord?

Ja no s'accepten vots en aquesta enquesta