La Diputació concedeix crèdits per valor total de 215.000 € als ajuntaments d’Igualada i Santa Margarida de Montbui

137

En el marc de la Caixa de Crèdit que impulsa la Diputació de Barcelona, la corporació ha concedit crèdits per un valor total de 215.000 € als ajuntament d’Igualada i Santa Margarida de Montbui.

A Igualada el crèdit és per a finançar el projecte executiu de reforma de la pista d’atletisme i a Santa Margarida de Montbui (40.000 €) per a la primera fase de la urbanització vial per a vianants i bicicletes.

La Caixa de Crèdit és un instrument de cooperació local que té l’objectiu d’atorgar crèdits als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i mancomunitats de municipis de la demarcació per al finançament de noves inversions, el dèficit de finançament en inversions executades i les operacions incloses en un Pla de Sanejament o Econòmic i Financer.

Cada govern local pot demanar fins a 175.000 € cada any, amb l’excepció dels municipis inferiors a 1.000 habitants, que podran superar aquest límit i sol·licitar l’import necessari per cobrir les seves necessitats de finançament. El tipus d’interès és al 0% i amb una amortització màxima de 10 anys.