Nanotecnologia en els filtres per piscines

109

D’un temps ençà, la nanotecnologia ha entrat a formar part de les nostres vides, present en molts dels útils o productes que fem servir i consumim a diari: mòbils, cotxes, aliments, medicaments, etc.

Entenem com a nanotecnologia la manipulació de la matèria a escala manomètrica i és d’això del que vull parlar, concretament sobre un cas d’innovació industrial centrat en el sector de piscines.

El procés de filtració és un dels principals problemes que es plantegen a les piscines residencials. Els costos d’aquesta operació, imprescindible per mantenir la qualitat de l’aigua, són molt elevats i els resultats no sempre són els esperats. A partir d’una col·laboració entre el Centre Tecnològic Leitat i Astralpool, marca del grup Fluidra, es desenvolupa un nou filtre anomenat NanoFiber, molt més eficient i fiable.

Concretament es va treballar en el desenvolupament d’un nou filtre autonetejable, que compta amb una tecnologia de nanofibres que millora la qualitat de l’aigua i amb un sistema de filtrat exclusiu que evita l’embrutiment i augmenta la vida útil del producte, garantint la màxima qualitat filtrant en piscines residencials.

Amb l’objectiu d’oferir un filtrat mai vist en el sector de la piscina residencial, els equips de R+D d’ambdues entitats van concebre, en exclusiva per al filtre NanoFiber, una tecnologia basada en una xarxa de nanofibres obtingudes per la tecnologia de electrofilatura o “electrospinning”. L’electrospinning és un mètode senzill, poc costós i molt versàtil per a l’elaboració de fibres amb un diàmetre de mida nanomètrica d’entre 50 i 500 nanòmetres. (1 nm = 10-9 m). Gràcies a la seva elevada interconnectivitat i àrea superficial les nanofibres permeten filtrar partícules de fins a 5-8 micres i eviten que el dispositiu s’embruti prematurament. En conseqüència, després del procés de filtrat s’aconsegueix una millora notable de la qualitat de l’aigua.

Una altra de les avantatges que aporta el producte és la seva facilitat de neteja al incorporar un sistema d’autorentat especialment dissenyat per rentar tota la superfície del filtre de manera homogènia. Finalment, després del rentat, el dispositiu permet recuperar les condicions de funcionament de partida, com el cabal i la pressió inicials.

A més de la seva facilitat d’ús, neteja i fiabilitat, entre les propietats de NanoFiber destaca el seu disseny compacte i sostenible. El sistema és un exemple de consum eficient de l’aigua i és compatible amb altres equips de filtrat i bombeig.

Aquest filtre és un exemple de productes desenvolupats per Leitat basats en nanotecnologia que donen solució a les necessitats de diferents sectors industrials.

Joan Roig | @joanroigtarga

Responsable Cooperació Industrial LEITAT Anoia