Quant temps dediquem a l’organització interna?

30

Quasi tothom està d’acord en dir que l’organització empresarial és un element clau en l’èxit de les mateixes, entès com a grup de persones que treballen per un objectiu comú, de forma organitzada i amb un molt bon ambient laboral. I en canvi, quan fas la pregunta: quant temps dediques a la millora del sistema organitzatiu propi, les respostes acostumen a ser decebedores.

A Catalunya som gent molt operativa i molt enfocats a “pencar” i val a dir que aquesta gran virtut que tenim conjuntament amb una certa planificació / previsió d’activitats coordinades i alienades, ens faria imparables.

Hi ha molts models organitzatius, tot i que a nosaltres ens agrada el següent que recull els 5 elements necessaris per garantir que estem executant les accions alineades amb l’estratègia empresarial:

1. Processos. Cal definir i explicar els processos que hem de posar en marxa per aconseguir la nostra estratègia

2. Organigrama. Definir responsabilitats i delegar és clau per créixer i potenciar l’empresa

3. Persones. Definició dels rols i perfils necessaris per executar els processos prèviament definits

4. Sistema de gestió. És fonamental, havent definit rols i responsabilitats, fixar els indicadors que ens garantiran que anem pel bon camí

5. Sistema d’informació. És important disposar d’un sistema d’informació que s’adapti al nostre model organitzatiu i l’enforteixi

Aquests elements que totes les empreses tenen, demanen coherència i constant actualització per tal d’assegurar l’èxit empresarial.

Comencem?

Cesc Alcazar | @cescalcal

Economista Soci Director FeedBackGround