Igualada enllesteix el Pla de Joventut 2016-2020

1298

Patricia Illa regidora d'Ensenyament i Joventut Igualada - Foto Ajuntament d'Igualada - La Veu de l'Anoia - VeuAnoia.cat

El departament de Joventut de l’Ajuntament d’Igualada està enllesteix el Pla Local de Joventut (PLJ) 2016-2020, després d’un any de feina. Un cop debatut al Consell de Joves i recollides les propostes d’entitats juvenils i joves a títol individual, el document es troba en la fase final de redacció i el govern de la ciutat l’està sotmetent a la valoració dels grups de l’oposició, per tal d’assolir el màxim consens possible.

Per a la regidora d’Ensenyament i Joventut, Patrícia Illa, “ha de ser un document de ciutat que contempli el més ampli ventall d’idees i, en conseqüència, permeti que les polítiques municipals responguin veritablement a allò que necessiten” els joves: “aquest pla ha de ser, per sobre tot, útil a aquells a qui s’adreça”. El document es vol que estigui enllestit i es pugui sotmetre a aprovació en el ple ordinari del mes de març.

Línies estratègiques del PLJ
Les línies estratègiques bàsiques que s’hi contemplen són l’emancipació i el suport a l’emprenedoria, el foment de la participació, la promoció de la igualtat d’oportunitats i la cohesió social i, finalment, la millora de la qualitat i eficàcia de les actuacions orientades als joves.

El Pla es divideix en tres parts. Una primera part de diagnosi en què s’ha dut a terme una anàlisi de les condicions de vida del conjunt de joves del municipi, així com de les polítiques i projectes de joventut desenvolupats en els últims anys. El treball de diagnosi, elaborat a partir de tècniques de recerca quantitatives i qualitatives ha permès identificar les necessitats i demandes particulars dels joves del municipi i establir les bases pel disseny de les línies estratègiques. En la segona part del pla s’estableixen els principis rectors de les polítiques municipals de joventut i es proposen una sèrie d’objectius prioritaris i específics a abordar des de l’administració local per donar resposta a aquestes necessitats i demandes. Finalment, en la tercera part, s’inclourà un programa detallat d’actuacions previstes per període 2016-2020 d’acord amb els objectius i les línies estratègiques establertes, a banda dels modes i instruments d’avaluació previstos.