ICO: finançament alternatiu a les entitats bancàries

5

El passat mes de febrer a la web oficial de l’ICO hi havia una entrevista amb el nou president de l’ICO, Pablo Zalba, arran que ja s’han signat els protocols de col·laboració amb les entitats financeres privades per a la posada en marxa de les línies de finançament ICO 2017 i en una de les qüestions tractades li pregunto:

¿Quin és el perfil de les empreses que en l’any 2016 sol·liciten en major mesura els PRÉSTECS?

Els clients que sol·liciten, en major mesura, són els autònoms i les petites / mitjanes empreses que representen el 99% del teixit empresarial i, després afirmo que l’any 2016 les empreses fins a 50 treballadors (petita empresa), van representar el 91% de els crèdits concedits per la línia ICO. A més, el 54% dels préstecs van ser per import inferior a 25.000 euros, la qual cosa reflecteix que són les empreses més petites i per cobrir necessitats modestes, les principals demandants de les línia ICO. Això no ha estat sempre així ja que a la fase inicial de la crisi econòmica en la que existien restriccions de crèdit per part de les entitats bancàries, ja que no tenien liquiditat, va ser l’ICO que a través dels fons rebuts per part de la comunitat econòmica europea es va convertir en la principal “font” de finançament empresarial a les grans empreses a uns tipus molt competitius.

Això no obstant, han passat els anys i afortunadament la situació econòmica ha canviat, s’ha normalitzat el crèdit bancari i davant d’una fase de recuperacio econòmica, són els bancs els que ofereixen els seus propis fons per finançar a les “grans empreses” ja que tenen excés de liquiditat que han de prestar per que si no ho fan serien penalitzats per la comunitat econòmica europea, és per això, que actualment els bancs no ofereixen a les grans empreses PRÉSTECS ICO per ser excessivament car pel que fa als tipus oferts per les entitats bancàries.

En definitiva, per això puc pensar que els PRÉSTECS ICO han estat i són una font alternativa de finançament a les entitats bancàries, per que quan les entitats financeres no tenien liquiditat eren amb els fons ICO que les empreses es finançaven i actualment com les entitats financeres ja disposen d’excés de liquiditat, ara es pot entendre explicació per que en l’últim any s’han dedicat a finançar projectes més petits.

Pascual Jiménez, director financer