Creix la pressió per evitar el polígon de Can Morera i algunes veus ja demanen que Òdena deixi la MICOD

297

Si la Mancomunitat de la Conca d’Òdena (MICOD) no respecta l’autonomia de l’Ajuntament d’Òdena, caldrà sortir-ne. Aquesta és la conclusió que va sorgir de la reunió convocada el dia 23 de novembre per Unió de Pagesos. Sobre la taula, l’estudi de la situació del Pla Director de la Conca en relació al municipi.

La reunió va girar al voltant de la trobada que les entitats (Unió de Pagesos, Per la Conca i Xarxa de protecció de la natura) juntament amb l’alcaldessa Maria Sayavera i el regidor Andreu Garcia van mantenir el dia 5 de novembre amb Josep Armengol, subdirector general d’Acció Territorial i de l’Hàbitat Urbà del departament de Territori i Sostenibilitat i on es va assegurar que es respectaria la decisió del consistori d’Òdena, tot i recordar que la MICOD va arribar a un consens amb alcaldes anteriors per tramitar el Pla Director Urbanístic de la Conca d’Òdena incloent la requalificació dels terrenys de Can Morera.

La legitimitat de la MICOD
El sindicat va convocar la reunió, participada per persones de diferents àmbits, per valorar els propers moviments en defensa de l’espai agrari, un planejament territorial sostenible i fer que la implantació de nous polígons industrials segueixi els criteris de compactació territorial i continuïtat de la trama urbana. En aquest sentit, els presents van acordar que no és legítim que la MICOD no respecti la voluntat municipal en la planificació urbanística del terme d’Òdena i desautoritzi a la seva alcaldessa, motiu pel qual es va plantejar la possibilitat d’abandonar l’ens si no respecta l’autonomia municipal.

Un altre punt que es va acordar va ser concretar una futura reunió amb Territori per reiterar que l’Ajuntament d’Òdena no dóna suport a la requalificació de Can Morera com a sòl industrial. A més, cal tenir en compte que actualment a la Conca ja s’hi veuen nombrosos polígons buits, que representen el 40% del total. Els assistents consideren que quan més del 90% de la planificació recau en el terme d’un sol municipi (en aquest cas Òdena) no es pot argumentar supramunicipalitat sinó que ha de ser el mateix govern local qui reguli la zona amb les seves competències urbanístiques.

En relació a les planificacions en marxa dins l’àmbit de la vegueria Penedès molts ajuntaments han fet mocions per demanar moratòries per tal que el pla d’àmbit vegueria sigui previ a plans directors d’àmbit més reduït, equivalent al Pla Director de la Conca.
Davant del risc de pèrdua de sòl agrari productiu, sindicat i entitats demanen al Departament d’Agricultura que defensi i vetlli perquè la requalificació i pèrdua de capacitat productiva agrícola no es dugui a terme i insta la consellera Teresa Jordà a fer ús de tots els mecanismes de què disposa per impedir-ho.

Unió de Pagesos recorda que cal continuar treballant per preservar l’espai agrari i ajustar les requalificacions de terrenys a les necessitats reals.

Finalment també van recollir diferents actuacions i mobilitzacions expressades pels assistents a fi de seguir treballant per la defensa del territori i es dona ple suport a les línies d’actuació que estan duent a terme l’equip de govern odenenc encapçalat per l’alcaldessa Maria Sayavera i el regidor d’Òdena a Fons Andreu Garcia. Aquesta formació també ha emès un comunicat en què dóna “un mes” de temps perquè la MICOD “respecti” la posició d’Òdena. Si no, en demanarà que l’abandoni.