4.4 C
Igualada
Dijous, 7 desembre 2023

Un article de

Calaf renovarà l’enllumenat públic
C

Publicitat

L’Ajuntament de Calaf va celebrar dilluns 25 de setembre una nova sessió plenària ordinària. D’entre els punts de l’ordre del dia, cal destacar l’aprovació de la licitació del contracte per renovar tot l’enllumenat públic de Calaf. En aquest punt es proposava la divisió del gruix del pressupost en tres lots, amb l’objectiu d’obrir la porta a petites i mitjanes empreses del territori a optar a aquest contracte. Aquesta decisió no només pretén fomentar la participació d’empreses locals en el projecte, sinó que també permetrà reduir el temps d’execució de les obres, ja que es podran dur a terme els tres lots simultàniament.

En concret els lots en què es divideix són els següents:
Lot 1: Nucli antic
Lot 2: Zona sud
Lot 3: Pineda, Zona industrial i equip de telegestió.

Cal destacar la importància d’aquesta iniciativa com a part del pla de recuperació, transformació i resiliència, que es finança amb els fons Next Generation de l’EU. La millora de l’enllumenat públic tindrà un impacte positiu en la seguretat i la qualitat de vida de la ciutadania de Calaf, així com en la seva eficiència energètica. Aquest punt es va aprovar amb els 5 vots a favor del grup municipal de Junts per Calaf, 2 en contra de Junts per Catalunya i 2 abstencions de Sumem per Calaf.

Altres punts del Ple

Altres punts de l’ordre del dia van ser:

• L’aprovació per tràmit d’urgència de la proposta de declarar Cal Martorell com a bé cultural d’interès local, amb 5 vots a favor i 4 abstencions de l’oposició.

• L’aprovació del Compte General del pressupost de l’exercici 2022, que posa de manifest el balanç positiu dels comptes de la corporació municipal en el decurs del passat any 2022. Aquest punt va ser aprovat amb 5 vots a favor, 2 en contra de Junts per Catalunya i 2 abstencions de Sumem per Calaf.

• L’aprovació de l’Ordenança Municipal per a l’estalvi d’aigua, que pretén incentivar l’estalvi d’aigua entre la ciutadania de Calaf i preveu unes sancions en cas d’incompliment. En aquest cas, el regidor de l’àrea Roger Rotés, va destacar que l’ordenança va més dirigida a promoure l’estalvi d’aigua que no pas sancionar en cas d’incompliment i va anunciar que es faria una explicació acurada del contingut d’aquesta ordenança en la revista l’Altiplà de desembre. El punt es va aprovar amb 7 vots a favor i 2 abstencions per part de Junts per Catalunya.

Finalment, al Ple també es va aprovar el reglament del teletreball amb els vots en contra de Junts per Catalunya i una modificació de crèdit destinada a treballs de neteja i sanejament amb 5 vots a favor per part de Junts per Calaf i les abstencions dels grups de l’oposició.

Compartir
Publicitat
Més notícies:

L’enquesta

el + llegit

Més notícies