Un article de
Eva Remolina
Economista / Amic
13 de juliol de 2022

Avantatges de contractar majors de 50 anys

Les persones majors de cinquanta anys, sovint troben reticències per part de les empreses a l’hora de ser contractades degut, en part, a falses creences com el fet que són perfils amb una baixa digitalització, entre molts altres inconvenients, però res més lluny de la realitat. És més, els avantatges que suposa contractar personal de més edat són molts, entre ells:

Major adaptabilitat

Són persones molt capaces d’assimilar canvis, perquè han vist néixer internet, les xarxes socials… passant d’un treball completament manual a un altre més mecanitzat, per la qual cosa la seva capacitat d’adaptació està més que demostrada.

Creen millor ambient laboral

En primer lloc, perquè els seu caràcter ja està definit i, en segon lloc, a causa d’una major necessitat de tranquil·litat i de fugir dels conflictes. A més, en el cas que aquests es produïssin, també saben manejar-los d’una manera més eficaç.

Fidelitat a l’empresa

Les obligacions familiars i el desig d’una major estabilitat personal, els fa ser més fidels a les seves empreses. Ja no es prioritza tant el salari o una major projecció laboral, sinó altres factors com un millor horari i una major conciliació laboral i familiar.

 Aporten major experiència

Com diu el refrany l’experiència és un grau, i és que tant l’acumulació de coneixements que s’han anat adquirint al llarg de tota la vida laboral, com la pràctica professional, els fa més capaces d’afrontar els problemes i superar amb èxit tots els esculls que van apareixent, a més de saber prendre millors decisions.

Tenen una xarxa de contactes extensa

Els anys d’experiència els ha fet conèixer a molts professionals en el seu sector que poden ser de gran ajuda al negoci, tant: clients, col·laboradors com proveïdors.

La contractació d’aquest col·lectiu està bonificada

No només suposa tot un ventall d’avantatges a nivell professional com hem vist, sinó que a més, presenta avantatges fiscals que no tenen altres grups d’edats i que solen resultar molt atractives per a les empreses.

Tot això, unit a l’augment de l’esperança de vida, així com a uns hàbits més saludables, fa que les persones es conservin millor i arribin a la maduresa en millors condicions per a continuar treballant i per a donar el 100% d’ells mateixos.

Comparteix l'article:

Comenta aquest article:

L'Enquesta

Creus que el violador d'Igualada acabarà complint els 35 anys de condemna?

Ja no s'accepten vots en aquesta enquesta