Els alumnes de CFGM de l’Acadèmia Igualada fan un taller de Moixignguers
E

17 de març de 2017

Els alumnes del CFGM d’Activitats Físico-esportives van poder participar d’ un taller organitzat pels Moixiganguers d’Igualada. L’objectiu no era només donar a conèixer aquesta activitat tradicional des de dins, sinó despertar entre els nostres alumnes l’interès per poder formar-ne part d’ella en un futur immediat. Aquesta activitat va aportar a la consciència de l’alumnat un espai de solidaritat, cohesió social, integració, convivència i, comunicació plural i intergeneracional. Però el més important, la realització d’un treball en equip i compromís col·lectiu, factors importants per la formació dels futurs tècnics esportius.

Comparteix l'article:

L'Enquesta

Creus necessari un canvi en el govern de la Generalitat?