Sant Pere de Sallavinera evita la construcció de 194 habitatges en un sector no sostenible
S

20 de desembre de 2023

La Comissió territorial d’urbanisme de la Catalunya Central, presidida pel director general d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura, Agustí Serra, ha aprovat avui una modificació del planejament de Sant Pere Sallavinera que desclassifica uns terrenys de sòl urbanitzable allunyats del nucli urbà, a l’entorn de l’aeròdrom privat, on es podia construir fins a 194 habitatges unifamiliars. També es qualifica l’aeròdrom com a sistema aeroportuari, el que permetrà complir amb les previsions del Pla d’aeroports de Catalunya.

Actualment, el planejament del municipi delimita a l’entorn de l’aeròdrom dos àmbits de sòl apte per urbanitzar, un per a equipament i l’altre residencial, amb capacitat per a 194 habitatges unifamiliars, ambdós pendents de desenvolupar. L’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera promou aquesta modificació per desclassificar els dos sectors, que responien a un model de desenvolupament urbanístic no sostenible, amb una gran ocupació de sòl i una dispersió urbana que es vol evitar. Els dos àmbitspassen a considerar-se sòl no urbanitzable.

El canvi en el planejament també s’aprofita per qualificar l’àrea ocupada per l’actual aeròdrom com a sistema aeroportuari, en coherència amb l’activitat que s’hi desenvolupa.

Això permetrà que l’aeròdrom impulsi les infraestructures previstes al Pla d’aeroports de Catalunya per garantir el seu correcte funcionament com a equipament de nivell III d’aviació general i esportiva.

Comparteix l'article:

Deixa un comentari

L'Enquesta

Et semblaria bé fer el debat electoral a la Catalunya Nord?

Ja no s'accepten vots en aquesta enquesta