Òdena encarrega un estudi per minimitzar la presència de mosquits tigre

33

L’Ajuntament d’Òdena ha encarregat al Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat un estudi sobre els mosquits al municipi, amb el finançament del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Al llarg d’aquesta setmana el personal tècnic farà visites de camp, tant a les zones urbanes com periurbanes, rurals i naturals, per tal de valorar la presència de mosquits tigre, els seus focus de cria i llocs que reuneixin les condicions per ser-ho.

Amb aquest informe el consistori odenenc tindrà una eina per actuar contra els mosquits en l’àmbit públic, com a carrers i a equipaments. El document contindrà les mesures aplicables als diferents punts detectats, des de l‘òptica del control integrat, que inclou les modificacions físiques del medi, les accions culturals, la lluita biològica i el control químic; buscant la màxima eficàcia amb un efecte mínim sobre el medi ambient.

L’Ajuntament també recorda que és molt important que tots els veïns i veïnes tinguin cura de no tenir aigua acumulada a casa, perquè els mosquits requereixen aigua estancada durant més d’una setmana que sigui accessible, per a criar-hi les seves larves i completar el seu cicle vital.