15 C
Igualada
Diumenge, maig 28, 2023

L’Anoia frega els 37.000 llocs de treball, la xifra més elevada des del 2008

El mercat del treball de l’Anoia registra màxims històrics en tot el seu conjunt. La comarca va tancar amb 36.750 llocs de treball actius, un 3,7% més que l’any passat, la millor dada registrada mai des del setembre del 2008. Mentre que el nombre de persones afiliades es va incrementar interanualment un 2,5%, situant-se en les 53.320 persones afiliades, el valor més alt assolit mai des de l’inici de la sèrie històrica (2012).

Així s’extreu del darrer Informe trimestral del mercat del treball i teixit empresarial elaborat pel Gabinet d’Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona i publicat per la Cambra territorial de l’Anoia, que també analitza el comportament del teixit empresarial, en termes de comptes de cotització, i el resum mensual de l’atur registrat.

Els serveis i la construcció contribueixen a la rebaixa del nombre d’empreses
El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca ha disminuït lleugerament, un 0,9% a finals de març de 2023 respecte a un any enrere (menys 29 empreses), fins a les 3.069 empreses; aquesta evolució és de signe contrari a la registrada pel conjunt de Catalunya (+0,6%).

Així mateix, respecte al trimestre anterior (desembre 2022) es registra un descens de 3 comptes de cotització a la comarca (-0,1%).

Per sectors, el teixit empresarial s’ha mantingut respecte a l’any anterior a la indústria (0,0%); mentre que als serveis i a la construcció ha disminuït (un -1,3% i -1,2%, respectivament).

Segons la grandària, el nombre d’empreses només ha disminuït entre les microempreses (fins als 9 treballadors), un 1,8% —que representen el 80,8% del total. A la resta de trams el teixit empresarial ha augmentat: un 0,6% entre les de 10 a 49 treballadors, un 20,0% entre les 50 a 249 treballadors i un 14,3% entre les de 250 i més treballadors (de 7 a 8 empreses).

S’incrementa la dimensió mitjana de les empreses amb 9,4 assalariats per empresa
El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) a la comarca ha augmentat un 3,7% el 31 de març de 2023 respecte a un any enrere, fins als 36.750, la xifra més elevada des de setembre 2008. Aquest creixement és lleugerament més intens que el registrat pel conjunt de Catalunya (3,3%).

Segons el tipus de règim d’afiliació s’observa un creixement entre els assalariats/des (5,1%), mentre que els autònoms/es disminueixen lleugerament (-1,1%, 85 persones menys), en línia amb el que ha succeït al conjunt de Catalunya (+4,0% assalariats i un -0,2% autònoms).

Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms/es ha disminuït respecte a l’any anterior a tots els sectors: un 0,8% als serveis i a la construcció, un 1,6% a la indústria i un 5,9% al primari. En canvi, el nombre d’assalariats/des ha augmentat a tots els sectors: el 6,2% als serveis, el 3,5% a la indústria i un 1,7% a la construcció. Pel que fa a la grandària de l’empresa, el nombre d’assalariats/des ha crescut als dos segments de major dimensió: un 15,7% a les de 50 a 249 treballadors (empreses mitjanes) i un 18,2% a les de 250 treballadors o més (empreses grans). En canvi, ha minvat un 2,3% entre les empreses de fins a 9 treballadors/es (microempreses) i un 1,0% entre les de 10 a 49 treballadors/es (empreses petites). Com a resultat d’aquesta evolució, la dimensió mitjana de l’empresa al tancament del primer trimestre se situa en 9,4 assalariats/des per empresa, la dada més elevada des del 2008.

Prop de 17.000 residents a l’Anoia es desplacen fora per treballar
Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats/des han augmentat un 2,5% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 53.320 persones a finals de març de 2023, la xifra més elevada des del 2012 (inici de la sèrie disponible).

Per sexe, el creixement ha estat més notable entre les dones (2,8%) que entre els homes (2,2%). Els afiliats registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones compreses entre els 30 i 44 anys (-1,4%). Per nacionalitat, el creixement relatiu d’afiliats/des de nacionalitat estrangera —el 8,7% del total— ha estat més elevat que els de nacionalitat espanyola, un 12,8% i un 1,6%, respectivament.

Si es comparen les afiliacions per seu social i per residència padronal, el nombre és bastant superior en el segon cas (un 45% més); el motiu de la diferència és que molts treballadors/des residents a l’Anoia es traslladen a una comarca diferent per treballar. Concretament, l’estudi estima que unes 17.000 persones residents a la comarca s’han de desplaçar fora de la comarca per treballar.

L’atur segueix a la baixa i registra un nou mínim històric
Pel que fa a les xifres d’atur, el març de 2023 tanca amb 6.871 persones aturades inscrites a les oficines de Treball de Catalunya a la comarca i esdevé el valor més baix per aquest mes des de l’any 2008. Tot i que es continua moderant el ritme de descens en termes interanuals, que se situa en el -4,8% al març, el menys intens des del maig del 2021, i és inferior al registrat al conjunt de Catalunya (-6,2%).

Per sexe, la disminució anual és més notable entre els homes (-7,0%) que entre les dones (-3,3%). La reducció de l’atur per trams d’edat ha estat menys intensa entre els joves menors de 30 anys (-1,9%) i entre les persones de 55 any o més (-2,1%). El descens entre les persones de 45 a 54 anys ha estat del 6,3% i entre les de 30 a 44 anys un 8,1%. Per últim, l’atur disminueix a tots els tipus d’ocupació, excepte entre els directors i gerents (+27,7%, 13 persones més); destaca la disminució en termes absoluts de 135 persones entre les ocupacions elementals.

L’estimació de la taxa d’atur registral se situa en l’11,4% el març, la xifra més baixa per aquest mes des del 2008, però dos punts percentuals per sobre a la registrada al conjunt de Catalunya (9,4%).

Compartir

ESCRIU UN COMENTARI

Més notícies

Eleccions municipals 2023: Vilanova del Camí

VILANOVA DEL CAMÍ !function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data)for(var r=0;r<e.length;r++)if(e.contentWindow===a.source){var i=a.data+"px";e.style.height=i}}}))}(); !function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data)for(var r=0;r<e.length;r++)if(e.contentWindow===a.source){var i=a.data+"px";e.style.height=i}}}))}();

Eleccions municipals 2023: Veciana

VECIANA !function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data)for(var r=0;r<e.length;r++)if(e.contentWindow===a.source){var i=a.data+"px";e.style.height=i}}}))}(); !function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data)for(var r=0;r<e.length;r++)if(e.contentWindow===a.source){var i=a.data+"px";e.style.height=i}}}))}();

Eleccions municipals 2023: Vallbona d’Anoia

VALLBONA D'ANOIA !function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data)for(var r=0;r<e.length;r++)if(e.contentWindow===a.source){var i=a.data+"px";e.style.height=i}}}))}(); !function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data)for(var r=0;r<e.length;r++)if(e.contentWindow===a.source){var i=a.data+"px";e.style.height=i}}}))}();

Últimes notícies