Entre l’1 i el 20 de juny es poden demanar els ajuts d’escolarització per al curs 2024/2025 a Montbui

30 de maig de 2024

Entre els dies 1 i 20 de juny es podran demanar els ajuts municipals perquè les famílies montbuienques puguin fer front a les despeses econòmiques d’escolarització durant el curs 2024-2025.

Els ajuts subvencionables són: compra de llibres de text, compra de llicències digitals, quota de reutilització de llibres de text i compra del dispositiu Chromebook, sempre per a aquells alumnes matriculats en els centres públics d’educació primària i secundària del municipi en etapa escolar obligatòria.

També es pot optar als ajuts en la quota de material escolar (i llibres si fos el cas) en el cas dels alumnes d’educació infantil. La sol·licitud d’aquesta beca es pot presentar, preferentment de forma telemàtica, a través del web municipal www.montbui.cat, o bé presencialment en horari de registre a l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui (carretera de Valls, 57).

Poden ser beneficiàries de les subvencions les famílies que compleixin els següents requisits: que l’alumne pel qual se sol·licita l’ajut estigui matriculat en un centre educatiu de Santa Margarida de Montbui el curs escolar 2024-2025; estar empadronats en el municipi de Santa Margarida de Montbui; estar inscrits/es al programa de reutilització de libres de text del centre escolar, no superar el barem econòmic de renda per càpita mensual que s’estableix a les bases de la convocatòria; no ser titular en règim de propietat o copropietat de més d’un habitatge, i no percebre cap altre ajut provinent d’altres administracions públiques que cobreixi totalment el cost de l’activitat o del servei. Cal recordar que l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui destina una partida de 6.000 euros del pressupost municipal a aquesta línia d’ajuts.

Comparteix l'article:

Deixa un comentari

L'Enquesta

Creus que els exiliats tornaran a Catalunya sense ser detinguts?

Ja no s'accepten vots en aquesta enquesta