El nou Pla General Comptable aixeca molt interès

106

Una seixantena d’assessors i comptables de la comarca de l’Anoia han assistit a una conferència organitzada per la sectorial UEA assessors i que va comptar amb el suport de l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció, un organisme que va néixer amb l’ànim de convertir-se en un nexe d’unió pels professionals i acadèmics que treballen a Catalunya en l’àmbit de la comptabilitat.

Sota el títol “Canvis normatius en el Pla General Comptable i propera Reforma Comptable”, en aquesta jornada s’hi van destacar les principals novetats comptables que s’incorporen al projecte de Resolució de l’ICAC sobre Presentació d’Instruments Financers i altres aspectes relacionats amb la regulació mercantil -entrada en vigor l’1 de gener de 2019- i el projecte de Reial Decret que modifica el Pla General Comptable -entrada en vigor l’1 de gener de 2020-. En aquest sentit, en aquesta sessió informativa també es va aprofundir l’estat d’informació no financera el qual s’ha d’incorporar als comptes anuals de 2018, segons la Llei 11/2018, de 28 de desembre de 2018.

La conferència va comptar amb la ponència de Jordi Rizo Gubianas, professor associat del Departament d’Economia i Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona, expert comptable acreditat i assessor d’empreses. Aquesta conferència donarà pas a un curs de vuit hores i està adreçada a professionals del món de la comptabilitat i que properament, s’anunciarà amb més detall.
La sectorial dels assessors de la Unió Empresarial de l’Anoia està formada per una trentena d’assessors i gestors de la comarca.