El CSA guanya el primer Premi a La Innovació en Gestió dels Professionals de la Unió – Associació d’Entitats Sanitàries i Socials

26

El Consorci Sanitari de l’Anoia ha quedat en primer lloc a la VII edició dels Premis Unió a la Innovació en Gestió, en la modalitat d’Innovació en gestió dels professionals, gràcies a la implantació del mètode Dotte a la plantilla d’infermeria de l’Hospital d’Igualada. Això ha suposat una millora a l’hora de mobilitzar pacients d’una manera ergonòmica. Gràcies a l’aplicació del mètode Dotte els professionals ja no pateixen de tants sobreesforços a l’hora de mobilitzar els malalts, reduint els accidents laborals en aquest camp.

Això també ha repercutit en una millora vers al pacient, ja que el mètode Dotte requereix de una millor comunicació i interacció entre el malalt i el treballador per afavorir la mobilització d’aquest. L’aplicació del mètode també contribueix d’una manera més a l’autonomia locomotriu del pacient.

El taller de mobilitzacions Mètode Dotte és una formació presencial de 20h que s’imparteix des del 2012 de manera esglaonada per tot el personal, i avui en dia el 80% dels treballadors que han de mobilitzar malalts dia a dia (personal d’infermeria, auxiliars i portalliteres) han rebut aquesta formació. També es realitza un curs de reciclatge i actualització des del 2015 per tal que els professionals que ja hagin realitzat el curs amb antelació puguin recordar i millorar la tècnica adquirida.

Des del començament del programa que hi ha hagut una reducció notable del número d’accidents laborals per sobreesforç a l’Hospital d’Igualada (de 17 accidents que va haver el 2010 ha passat a un sol cas el 2015), així com de les baixes per la mateixa causa (de 12 el 2012 a no haver-hi cap el 2015). També és notable la millora de les comptes d’explotació de la organització, gràcies a l’estalvi en xifres econòmiques que es deriven de les baixes laborals: de 26.000€ a l’any 2011, a 0€ el 2015.

Dra. Beatriu Castells i el Sr. Joan Miravent de Prevenció i Salut Laboral del CSA.

Segons la Dra. Beatriu Castells, responsable de Prevenció i Salut laboral del Consorci Sanitari de l’Anoia, aquest programa “té una clara continuïtat en el nostre centre” i “és perfectament reproduïble a qualsevol centre sanitari d’hospitalització on hi hagi unitats d’aguts i de sociosanitari de Catalunya”.

El Mètode Dotte va ser desenvolupat pel fisioteràpia Paul Dotte a mitjans dels 1960 arran de les seves experiències amb lesionats medul·lars i malalts de poliomielitis que té com objectiu bàsic cuidar al cuidador i fer el manteniment del pacient d’acord amb la ergonomia corporal.

És el tercer any consecutiu que la Unió Catalana d’Hospitals premia al Consorci Sanitari de l’Anoia

L’any 2014 la UCH va premiar el programa “Recuperació millorada en cirurgia protèsica del genoll i maluc” mentre que al 2015 va estar concedit el premi d’Innovació al projecte “Aplicació de la tecnologia RFID (Radio Frequency Identification) en la millora del procés quirúrgic.