El PSC Anoia dona suport al regidor socialista de Masquefa, Daniel Gutiérrez

332

El passat dimecres, 22 de febrer l’Ajuntament de Masquefa va publicar al web municipal una notícia i va enviar una nota de premsa als mitjans de comunicació comarcals en la que s’explicava les accions municipals en suport a una entitat privada del municipi.

En la mateixa notícia i nota informativa apareix informació falsa sobre el regidor socialista de Masquefa, Daniel Gutiérrez, que atempta contra l’honorabilitat del càrrec electe.

Tant a la notícia com a la nota de premsa s’indiquen càrrecs, dates i dades que no es corresponen amb la realitat. S’emet informació falsa i incorrecte.

Davant d’aquesta situació d’indefensió i atemptat a la seva honorabilitat, el regidor Daniel Gutiérrez ha emès un requeriment d’esmena a l’Ajuntament de Masquefa, mitjançant la Llei 2/1984 sobre el Dret a la Rectificació.

Els Socialistes de l’Anoia ens sumem al requeriment efectuat pel regidor socialista de Masquefa i donarem suport a qualsevol acció legal que decideixi efectuar si l’Ajuntament de Masquefa no publica la rectificació requerida.

Finalment, els Socialistes de l’Anoia denunciem l’ús privat, particular i manipulat que efectua el govern de Masquefa del servei públic de comunicació amb l’objectiu de condicionar el control que efectuen els nostres regidors. La comunicació institucional té una ètica i una regles que s’han complir. No complir amb això impedeix el legítim joc democràtic, destrueix la confiança en l’administració local i és profundament antidemocràtic.

Davant dels intents de condicionar la seva feina, els regidors socialistes a l’oposició, de Masquefa o qualsevol altre municipi, en cap cas deixaran d’efectuar la seva tasca fiscalitzadora per la que va ser escollits pels seus veïns.