Els veïns del Capelló de Capellades denuncien que l’ACA no fa res per resoldre el soroll de la depuradora

56

Des de fa un any, més de quaranta veïns de la Ronda del Capelló de Capellades viuen un autèntic malson, especialment a les nits. El soroll de la planta depuradora situada al terme municipal de Vallbona d’Anoia supera els límits de soroll permès i, malgrat que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha admès el problema i s’ha compromès a resoldre’l, no ha tirat endavant cap de les mesures que podrien eliminar definitivament el focus del soroll, que supera els 100 decibels.

Tant els propis veïns com l’Ajuntament de Capellades han elaborat diversos informes de mesurament de l’impacte acústic a l’exterior i a l’interior dels habitatges. Tot i que els veïns afectats viuen a una distància de dos quilòmetres de la planta depuradora, els estudis acústics fets el passat mes d’octubre demostren que, en determinats punts del dia, el soroll supera els 50 decibels a la Ronda del Capelló de Capellades, un valor que depassa el límit permès i incompleix el Mapa de Capacitat Acústica de Capellades. Segons aquesta normativa municipal, el soroll percebut des l’interior dels dormitoris entre les onze de la nit i les set del matí no hauria de superar els 25 decibels, però la realitat és que se superen en moltes ocasions.

El problema ha estat reconegut per l’ACA, que ha determinat que el soroll el provoquen les canonades dels bufants que donen oxigen als reactors biològics, i ha fet dues petites accions puntuals consistents en recobrir amb pladur dos trams de les canonades, que si bé han reduït una mica l’impacte acústic no han servit per eliminar el focus del soroll.

És per això que els veïns demanen, per una banda, que l’ACA tiri endavant el projecte d’aïllament elaborat per una empresa especialitzada que fa mesos que té sobre la taula i que consisteix en encamisar les canonades exteriors dels bufants. I per l’altra demanen a l’Ajuntament una implicació activa i més fermesa per intermediar amb la Generalitat de Catalunya i l’organisme responsable: l’ACA.

Més de sis mesos de lluita veïnal

Els veïns de Capellades afectats van organitzar-se el mes de juny, després de molts mesos de patir soroll. Es van posar en contacte amb els Ajuntaments implicats i amb el Consell Comarcal de l’Anoia, que va ser qui va convocar la primera reunió a l’Agència Catalana de l’Aigua, que va tenir lloc el mes d’agost.

El mes de setembre, càrrecs tècnics de l’ACA i responsables de l’empresa concessionària Cadagua SA que gestiona l’EDAR de Vallbona es van reunir amb els veïns a la mateixa depuradora i van admetre que hi havia un problema d’excés de soroll. En una nova reunió el mes d’octubre l’ACA va encarregar un projecte d’aïllament acústic a una empresa especialitzada, projecte que va ser presentat a l’ACA el mateix mes d’octubre. Així i tot, en lloc de tirar endavant l’aïllament, l’ACA va optar el mes de novembre per fer accions puntuals tapant amb pladur dos dels focus del soroll, una actuació insuficient que no ha resolt el problema, ja que les molèsties per soroll segueixen alterant la vida quotidiana del veïnat de la Ronda Capelló de Capellades.

En una darrera reunió a l’ACA el mes de novembre, amb la presència de representants del consistori capelladí, l’ACA va al·legar diversos motius administratius i pressupostaris per no fer la reforma, com ara el canvi de la concessió de l’empresa gestora de l’EDAR. A petició dels veïns l’ACA es va comprometre a enviar-los per escrit l’acta d’aquesta reunió però no va arribar mai, i l’única resposta que han obtingut ha estat a través dels mitjans de comunicació; en un comunicat enviat als mitjans fa pocs dies, l’ACA anunciava que té intenció de resoldre el problema fent que la nova empresa adjudicatària que ha assumit la gestió de l’EDAR des del dia 1 de gener canviï els difusors d’aire i el bufant que els alimenta, un anunci que fa desconfiar els veïns perquè aquesta no és la solució que va proposar l’empresa especialitzada en aïllaments acústics i ningú no en garanteix l’eficàcia, perquè no va acompanyat de cap calendari de compliment, i perquè no compta amb el compromís –ni per escrit ni verbal- de l’empresa que se n’ha de fer càrrec.

El proper divendres 13 de gener, els veïns es reuniran de nou amb representants de l’Ajuntament de Capellades, i els traslladaran el prec que siguin proactius i s’impliquin més fermament en la defensa dels interessos dels afectats davant de l’Agència Catalana de l’Aigua per poder resoldre un problema que afecta la salut de més de quaranta habitants del municipi.