Quant temps dediques a l’estratègia de la teva empresa?

30 de desembre de 2020

Com a consultors en organització empresarial ens trobem, molt sovint, amb dificultats per ajudar a les empreses a definir quin pot ser el seu millor tipus de sistema organitzatiu degut a la manca de documentació treballada en relació a l’estratègia de l’empresa. No és possible definir el model correcte sobre com ens organitzem si abans no tenim ben clar a on estem o pretenem dirigir el vaixell.

 

Hi ha molta informació relacionada amb el procés de reflexió estratègica, però la nostra experiència ens demostra que el tema no és la complexitat en l’execució d’aquest procés, como el fet que no se li dona la importància que realment te. En el quadre adjunt, un possible exemple de passos a seguir, definit por BSC Designer:

Alguns dels problemes que trobem a les organitzacions per la mancança d’estratègia clara, compartida y comunicada, son:
• Desmotivació del personal per no tenir clara la direcció i, en determinats moments, no saber quina decisió prendre per desconeixement del rumb del vaixell

• Es posen en marxa moltes iniciatives o projectes sense un sentit alienat amb la resta d’iniciatives que s’arranquen internament a l’empresa. Algunes es queden a mitges i altres acaben i no s’implementen, amb la conseqüent desmotivació del personal involucrat

• Dificultat en aconseguir tenir un volum d’empresa que permeti accedir a nous mercats o oportunitats. Generem organitzacions reactives versus les proactives amb una estratègia clara

• Projecte conjunt i d’equip. Deixem de tenir un projecte “definit” pel Director General o Propietari per tenir un projecte compartit per tot l’equip directiu. Tenir un bon equip i entre tots definir l’estratègia ha de ser la vertadera funció del Director General

• I segurament me’n deixo uns quants més pel camí.
¿Comencem?

Comparteix l'article:

Deixa un comentari