Un article de
Dra. Eva Marcè & Dra. Mariona Sagarra
Centre dental Marcè i Sagarra
7 de juliol de 2024

Per què no és gratuïta la primera visita a la nostra clínica dental?

La primera visita és de les més importants

A Marcè&Sagarra la primera visita és una de les més importants. És en aquesta primera presa de contacte amb el pacient quan fem el diagnòstic inicial i realitzem les proves diagnòstiques necessàries per establir un pla de tractament personalitzat i efectiu. Creiem que les raons darrere l’estratègia de no cobrar la primera visita són principalment comercials. Algunes clíniques ofereixen la primera visita gratuïta perquè esperen obtenir un benefici econòmic més elevat posteriorment, una característica de models que busquen mercantilitzar l’odontologia.

Creiem que les raons darrere l’estratègia de no cobrar la primera visita són principalment comercials

Cal valorar el coneixement i l’atenció que dediquem als pacients

Creiem que el coneixement i l’atenció de qualitat han de ser valorats i remunerats, com qualsevol altre servei professional. Per això considerem que la pràctica d’oferir visites gratuïtes és una característica de models que busquen mercantilitzar l’odontologia a través del baix cost i, tot sigui dit, la baixa qualitat. Nosaltres no ens identifiquem amb aquest enfocament. De fet, pensem que per mantenir el nivell de qualitat que oferim, cal cobrar pels nostres serveis; altrament, hauríem de comprometre la qualitat per alguna altra banda.

Encara que al principi pugui semblar que el pacient es beneficia de no pagar, en realitat, el que s’obté d’una consulta gratuïta poques vegades és exclusivament basat en criteris mèdics.

A Marcè&Sagarra Centre Dental no tenim comercial

Per acabar, volem afegir que a Marcè&Sagarra no tenim comercial dental. Els pressupostos els fem els i les doctores segons el que considerem mèdicament més apropiat. En haver cobrat per la consulta, no necessitem recuperar costos a través del tractament, cosa que no passa quan la consulta és suposadament gratuïta i es tendeix al sobrediagnòstic. Els pacients saben que el que se’ls recomana és el que honestament considerem millor per a ells.

Esperem haver aclarit aquesta qüestió que sovint genera interrogants.

Comparteix l'article:

Comenta aquest article: