10.1 C
Igualada
Dissabte, octubre 23, 2021

Política de Privacitat

PUBLICACIONS ANOIA SL (LA VEU) respecta el seu dret a la privacitat i ha adaptat els seus sistemes de tractament a la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal regulada per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre i actualitzada amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, aplicable a partir del 25 de maig de 2018, així com qualsevol altra norma que pugui ser desenvolupada o complementada en un futur.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?

Nom comercial de la publicació: LA VEU Raó social: PUBLICACIONS ANOIA SL NIF: B61801940 Adreça: Retir 40 – 08700 – IGUALADA (Barcelona) Telèfon: 938042451 Email: administracio@veuanoia.cat Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona. Tom 23837, Foli 195, Full B-59.611, Inscripció 4a

COM RECOLLIM LES SEVES DADES PERSONALS

PUBLICACIONS ANOIA SL (LA VEU) recull i tracta les dades personals que vostè voluntàriament ens proporciona a través de la seva interacció amb el nostre lloc web, en concret:

 • En donar-se d’alta com a usuari en l’apartat ‘El Club del Subscriptor’

Alternativament, quan l’alta es faci a les nostres oficines o a través d’un comercial és vostè qui garanteix i respon de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals proporcionades i es compromet a mantenir-les degudament actualitzades.

QUINES SÓN LES DADES PERSONALS QUE TRACTEM?

 • Dades identificatives: Nom, cognoms.

 • Dades de contacte: correu electrònic, número de telèfon fix o mòbil.

 • Dades electròniques: adreça IP, tipus i idioma del navegador, domini a través del qual s’accedeix al web, dades de navegació, activitat en el lloc web.

PER QUINA FINALITAT TRACTEM LES DADES PERSONALS?

 • Per proporcionar-li informació sol•licitada per vostè, sobre productes o serveis.

 • Per enviar-li el nostre butlletí digital amb els titulars del dia, comentaris o campanyes sobre productes i serveis de PUBLICACIONS ANOIA SL (LA VEU).

 • Per poder donar-lo d’alta com a client, processar les seves transaccions, gestionar la relació contractual amb vostè, enviar-li la informació sobre productes i serveis, facturació, cobraments, pagaments i qualsevol comunicació de servei o relacionada amb el seu contracte, descomptes i promocions i realització d’enquestes de satisfacció o relacionades amb els productes i serveis comercialitzats i distribuïts per PUBLICACIONS ANOIA SL (LA VEU) En aquest cas, la base legal per al tractament de les seves dades és, en cas de tractar-se d’un client residencial, l’execució del contracte de venda de productes o prestació de serveis amb PUBLICACIONS ANOIA SL (LA VEU) i, en el cas de tractar-se d’un client corporatiu, el nostre interès legítim en contractar i prestar els nostres serveis a la companyia o organització en què vostè és empleat o presta serveis.

 • Per enviar-li comunicacions comercials dels nostres productes i serveis i dels productes i serveis de tercers comercialitzats i distribuïts per PUBLICACIONS ANOIA SL (LA VEU) si prèviament presta el seu consentiment,

Pel que fa a les finalitats de l’ús de les cookies, consulteu la secció “Política de cookies”.

Quan la base del tractament sigui el consentiment, vostè podrà revocar-ho en qualsevol moment enviant-nos una comunicació a administracio@veuanoia.cat acompanyant una còpia del seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat, indicant la seva adreça a efectes de comunicacions i proporcionant els detalls necessaris per a processar la sol·licitud.

Recordi que rebre informació comercial no és essencial per mantenir la relació que tenim amb vostè. Per tant, si prefereix no rebre comunicacions comercials, podrà informar-nos en qualsevol moment per les vies indicades o bé donar-se de baixa a l’enllaç que es facilita a aquests efectes en les comunicacions comercials per correu electrònic que rebi.

AMB QUI COMPARTIM LES SEVES DADES PERSONALS?

PUBLICACIONS ANOIA SL (LA VEU). només comunicarà les seves dades personals a tercers si obtenim el seu consentiment previ per compliment amb la legislació aplicable.

Compartirem o donarem accés a tercers a les seves dades personals només quan sigui necessari per tal aconseguir algun dels objectius que es detallen a continuació d’acord amb la legislació vigent:

 • Per obligació legal: Quan la cessió estigui autoritzada per llei o sigui necessària per donar compliment a una obligació legal.

 • A tercers: Que en virtut a un contracte, ens presten serveis que siguin necessaris pel compliment de les finalitats descrites en la secció “Amb quina finalitat utilitzem les seves dades personals?”. Si algun d’aquests proveïdors de serveis necessita accedir a les seves dades personals, els utilitzen únicament per prestar-nos un servei i d’acord amb les nostres instruccions. 

QUANT TEMPS CONSERVEM LES DADES PERSONALS?

PUBLICACIONS ANOIA SL (LA VEU) conservarà les seves dades personals durant el temps necessari per complir amb les finalitats per a les quals van ser recollides, sempre que no exerciti el seu dret de supressió o revoqui el seu consentiment. Tanmateix el temps de conservació estarà sotmès a les disposicions que en matèria legal, fiscal i similars obliguin a PUBLICACIONS ANOIA SL (LA VEU).

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS RESPECTE AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?

 • Dret d’informació: Vostè té dret a ser informat de manera concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés, amb un llenguatge clar i senzill, sobre la utilització i tractament de les seves dades personals.

 • Dret d’accés: Vostè té dret a sol·licitar-nos en qualsevol moment que li confirmem si estem tractant les seves dades personals, a que li facilitem accés a les seves dades i a la informació sobre el seu tractament i a obtenir una còpia de les dades. La còpia de les seves dades personals que li facilitem serà gratuïta si bé la sol·licitud de còpies addicionals podrà estar subjecta al cobrament d’una quantitat raonable basada en els costos administratius. Per la nostra banda, podrem demanar-li que acrediti la seva identitat o requerir-li més informació que sigui necessària per gestionar la seva sol·licitud.

 • Dret de rectificació: Vostè té dret a sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes, no actualitzades o incompletes que li concerneixin. També podrà sol·licitar que es completin les dades personals que siguin incompletes, inclusivament mitjançant una declaració addicional.

 • Dret de supressió o dret a l’oblit: Vostè té dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals quan, entre d’altres motius i sempre que es realitzi un judici de proporcionalitat, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i no es tracti sobre fets o successos d’actualitat i prevalgui el dret a la informació. Malgrat tot, aquest dret no és absolut, de manera que PUBLICACIONS ANOIA SL (LA VEU) podrà seguir mantenint les dades degudament bloquejades en els supòsits previstos per la normativa aplicable.

 • Dret a limitar el tractament: Vostè té dret a sol·licitar que limitem el tractament de les seves dades personals, la qual cosa significa que podrem seguir emmagatzemant-les, però no seguir tractant-les si es compleix alguna de les següents condicions:

  • Que vostè impugni l’exactitud de les dades, durant un termini de temps que permeti al responsable verificar l’exactitud d’aquestes dades.

  • El tractament sigui il·lícit i vostè s’oposi a la supressió de les dades i, en el seu lloc, sol·liciti la limitació del seu ús.

  • PUBLICACIONS ANOIA SL (LA VEU) ja no necessiti les dades per a les finalitats del tractament, però vostè els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

  • Vostè s’hagi oposat al tractament, mentre es verifica si els motius legítims de PUBLICACIONS ANOIA SL (LA VEU) prevalen sobre els seus.

 • Dret a la portabilitat de les dades: Vostè té dret a que les seves dades siguin transmeses a un altre responsable del tractament en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica. Aquest dret s’aplica quan el tractament de les seves dades personals estigui basat en el consentiment o en l’execució d’un contracte i aquest tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

 • Dret d’oposició: Aquest dret li permet oposar-se al tractament de les seves dades personals, inclosa l’elaboració de perfils. No podrem atendre al seu dret únicament quan tractem les seves dades en el cas que acreditem motius legítims imperiosos per al tractament o per la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

 • Dret a revocar el consentiment: En els casos en què hàgim obtingut el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals en relació amb determinades activitats, podrà retirar-lo en qualsevol moment.

 • Dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control: Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, les dades de la qual pot consultar a http://www.agpd.es.

Pot exercir els seus drets enviant-nos una comunicació a administracio@veuanoia.cat, acompanyant un document acreditatiu de la seva identitat alhora que indicant els detalls necessaris per processar la sol·licitud.