Parlem amb el Dr. Josep Ramon Claramunt i Vives, otorrinolaringòleg

343

Pia Prat

Ara mateix, la gent amb problemes respiratoris per què han de tenir especial precaució davant la problemàtica de la COVID-19?
Dintre del grup de risc més elevat de patir aquest virus hi trobem la gent gran, i els que pateixen alguna malaltia de base, cardíaca, pulmonar o d’immunitat.
La complicació més seriosa i greu és l’afectació dels pulmons, i pot arribar a ser necessària una intubació per ajudar a respirar. Per aquest motiu, les persones amb patologia respiratòria prèvia coneguda han de tenir més cura i protecció.

Quins consells donaria a la gent que és al·lèrgica? Agreuja aquesta patologia amb el risc d’agafar aquest virus?
No s’ha demostrat que la rinitis aŀlèrgica sigui un factor de risc per patir la COVID-19.
Difícilment la simptomatologia es pot confondre. La febre és freqüent (90% de casos) en el coronavirus, així com els símptomes gastrointestinals, cosa que no passa en les aŀlèrgies, en què predomina la congestió nasal, mucositat aquosa i esternuts en salves.

Els consells a donar a les persones aŀlèrgiques són els mateixos que per a tothom, les mateixes mesures preventives i el seu tractament, que ja coneixen, en cas de crisi al·lèrgica.

Quins remeis casolans i per prevenció es poden fer?
Per exemple, és cert que la vitamina C és bona per reforçar el sistema immunològic d’aquestes patologies?

De remeis casolans se n’ha parlat molt i molta gent hi diu la seva, però la realitat és que no n’hi ha cap demostrat efectiu per prevenir la malaltia. Entre tots aquests hi hauria les plantes medicinals, infusions o coŀlutoris de farigola, romaní, sàlvia… que tenen propietats antiinflamatòries i antisèptiques; les begudes calentes; l’alcohol i el clorit sòdic (derivat del lleixiu); gargarismes amb sal; medicines alternatives com l’homeopatia; suplements vitamínics.

Pel que fa la vitamina C tampoc s’ha demostrat que serveixi per tractar o prevenir el virus.
Si més no, si no tenim cap mancança alimentària ni de vitamines, sempre tindrem, no cal dir, un millor estat immunitari.

Les persones asmàtiques. També estan en risc. Per què?
Les persones asmàtiques no tenen més risc que les no asmàtiques d’agafar el coronavirus.
De totes maneres el pacient asmàtic ha de ser encara més prudent, amb les mesures preventives, i és molt important que no deixi i mantingui el seu tractament de base per a l’asma. El fet de no fer-lo o fer-lo malament podria descontrolar a poc a poc la inflamació dels bronquis i fer que aquests fossin més susceptibles a les infeccions.

Com veu la situació ara mateix i en un futur proper? Ara hem començat també la primavera… període d’aŀlèrgies… Entenc que la cosa es complica, oi?
Sembla que s’està arribant a una fase més estable de la infecció. Tothom té ganes que tot torni la normalitat, però no ens hem de relaxar i cantar encara victòria. El procés de normalització serà lent, però penso que progressiu.

Quan es comenci a estabilitzar tot, la gent hauria de ser conscient i mantenir com un hàbit les mesures de prevenció i d’higiene que han adquirit, a fi d’evitar noves reactivacions del virus a tan gran escala.

Amb el temps s’anirà sabent més sobre la COVID-19, per poder combatre-la millor fins arribar a una possible vacuna que ens permeti mantenir el virus molt més a ratlla, i recordar aquests temps com un malson.

Pel que fa la primavera i les aŀlèrgies, ja he comentat en una anterior pregunta que crec que no té perquè influir massa. Simptomàticament és fàcil diferenciar una cosa de l’altra, i tampoc per ser aŀlèrgic sembla que s’hagi d’estar en més risc.