31 de gener de 2019

La deixelleria de Calaf dobla el registre d’entrades en un any

A principis de 2018 es va implantar a Calaf un nou sistema de recollida d’olis vegetals amb contenidors al carrer. En el primer any d’aquest sistema, s’han recollit un total d’1,7 tones d’oli, fet que demostra que els contenidors estan funcionant molt bé i, fins i tot, s’ha hagut d’avançar la periodicitat de les recollides de contenidors a cada dos mesos.

Les dades de la deixalleria també han estat positives aquest any. El 2017 es van realitzar 151 registres d’entrada, mentre que durant el 2018 s’han doblat i s’han assolit les 319 entrades. Un dels motius d’aquest augment, pot ser gràcies a l’ampliació dels horaris d’aquest equipament que ha facilitat la seva utilització.

La recollida de tèxtil amb finalitat social, ja que es realitza a través de l’ONG Humana, també mostra dades positives. Enguany, s’han recuperat 14 tones de roba, un 6% més respecte l’any anterior.

La recollida selectiva s’estanca

La recollida selectiva es manté estancada i es troba molt per sota dels nivells que s’han d’assolir pel 2020, quan s’haurà de complir el 60% de recollida selectiva ja que l’incompliment de l’objectiu de recollida selectiva, anirà acompanyat de sancions als municipis per part d’Europa.

D’altra banda, també s’observa l’increment de la producció de residus per habitant a Calaf, que passa d’1,16 kg al dia a 1,29 kg al dia, el que representa un increment de l’11%. Tot i això, aquesta dada es troba per sota de la mitjana catalana, que és de 1,39 kg/dia.

Finalment, les baixes dades de reciclatge han incrementat la producció de rebuig i fan que el cànon de deposició controlada de residus s’incrementi any rere any (2017: 30 €/tona; 2018: 35,60€/tona; 2019: 41,30€/tona), el que suposa que cada cop ens surt més car no reciclar bé.

Des de l’Àrea de Mediambient, l’octubre del 2018 es va promoure la campanya “Recicla, Redueix i Guanya” amb l’objectiu de fomentar l’educació i la sensibilització sobre les problemàtiques i les alternatives per viure d’una manera més sostenible i respectuosa i, en concret, centrat en temes vinculats amb la prevenció de residus i el reciclatge. A més, es va repartir a totes les cases una guia per proposar bones pràctiques de reciclatge i millorar aquestes dades.

Aquest 2019 la prioritat de l’Ajuntament de Calafserà desenvolupar una campanya entorn del “Residu Zero” on es pretén actuar des de cada àmbit per a canviar tendències – tant dins la mateixa administració com amb la ciutadania – que van des del consum, l’educació, les festes, la informació, les polítiques, les normatives,etc.

Comparteix l'article:

Comenta aquest article: