Calaf aprova la construcció de la planta de desnitrificació biològica

0
278

El ple municipal de Calaf va aprovar l’adjudicació del contracte d’obres per a la construcció de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) de desnitrificació biològica heteròtrofa. La proposta d’acord es va aprovar amb vuit vots favorables de l’equip de govern i el portaveu del GIC-VV, ja que l’altre membre del grup municipal no va poder assistir a la sessió plenària. El grup de Junts per Catalunya es va abstenir.

El secretari interventor, Joan Miquel Roig, va indicar que es portava al ple l’adjudicació del contracte d’obres, per a la construcció de la planta, a l’empresa Roma Infraestructures i Serveis SAU, amb un import de 641.945,97€ (IVA inclòs).

El portaveu de Junts per Catalunya, Joan Caballol, va explicar que s’abstindrien perquè tot i considerar el projecte “interessant”, el fet que no els haguessin remès l’informe de seguretat jurídica i que, per tant, no l’haguessin pogut analitzar, els generava una “certa inseguretat”.

Sobre aquest aspecte, l’alcalde de Calaf, Jordi Badia, va remarcar que sense seguretat jurídica no haguessin portat aquest punt per a la votació i aprovació a través del ple, i que per aquest motiu, es va ajornar la presentació a l’espera de l’informe corresponent.

D’altra banda, el portaveu del GIC-VV, Jaume Simó, va voler confirmar si el cost de les obres estava finançat, qüestió que el batlle va respondre afirmativament.

La futura construcció d’aquest sistema per extreure nitrats de l’aigua freàtica de la població, juntament amb la connexió amb la Llosa de Cavall, són els projectes que ha impulsat l’Ajuntament per posar fi a la problemàtica de la qualitat de l’aigua que existeix des de fa anys a la localitat.

Compartir