Òdena obre el període de sol·licitud d’ajuts per a llibres i material escolar

0
258

L’Ajuntament d’Òdena ha obert el període de sol·licitud d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material escolar per a les famílies dels alumnes dels centres d’educació infantil, primària i secundària obligatòria del municipi per al curs 2021-2022. Es podran presentar al registre d’entrada de l’Ajuntament fins el 16 de juliol, adjuntant tota la documentació necessària. Les resolucions de les sol·licituds presentades correctament es notificaran fins al 30 de setembre com a tard.

Poden optar a aquests ajuts individuals en matèria de llibres de text i material escolar les famílies dels alumnes empadronats al municipi i escolaritzats als seus centres educatius públics. La resta de requisits per optar a aquests ajuts són que les famílies estiguin inscrites al programa de reutilització de llibres de text i material escolar del respectiu centre escolar si n’hi ha, que la renta per càpita mensual de tots els membres de la unitat de convivència no sigui superior als 300 euros, i que la família no sigui titular de més d’un habitatge.

Els criteris de la concessió dels ajuts seran la capacitat econòmica de la unitat familiar, per grau de discapacitat dels progenitors o els fills, per família nombrosa o monoparental i les valoracions de l’educadora social. L’import dels ajuts estarà lligat a les previsions pressupostàries i cap superarà els 150 euros per als alumnes de primària o els 200 per als de secundària.

Compartir