Valor de referència: ens apugen els impostos
V

26 de maig de 2022

L’1 de gener de 2022 va entrar en vigor la modificació sobre els anomenats valors de referència. La setmana passada va venir a la notaria en Pere: per comprar una finca al Bruc per un preu de 260.000 euros, li correspondria pagar el 10% del preu en impostos a la Generalitat, per l’Impost de Transmissions Patrimonials, és a dir, 26.000 euros. La sorpresa va ser quan el vam informar que el seu valor de referència és de 330.000 euros, motiu pel qual hauria de pagar els impostos a raó d’aquest valor, en total 33.000 euros, que representen 7.000 euros més.

La reforma legal suposa que quan comprem un habitatge o, en cas d’herència o donació, cada immoble té assignat un valor de referència que serà el valor mínim a partir del qual es pagaran els impostos, encara que el preu que paguem sigui inferior o, en cas d’herència, el seu valor real sigui menor. Ja no es permet escripturar pel valor que un vulgui i quan arribi la coneguda “complementària” recórrer a la Generalitat. Ara haurem de pagar primer i recórrer després, ja que, en cas d’escripturar per un valor menor, en molt poques setmanes ens reclamaran la diferència, a més d’enfrontar-nos a possibles sancions i recàrrecs.

Per tant podem trobar-nos amb les següents situacions:
1) Valor de referència major que el preu i liquido l’impost pel valor de referència: si no estic d’acord puc reclamar a la Generalitat per ingressos indeguts, argumentant amb taxacions i altres que el valor correcte és el preu.
2) Valor de referència major que el preu i liquido l’impost pel preu que pago: recàrrecs i/o sancions, encara que sempre es podrà recórrer a posteriori, primer en la via administrativa i després judicial.
3) Valor de referència menor que el preu: es liquida pel preu pagat.
4) Sense valor de referència: es liquida pel preu i la Generalitat pot efectuar, com abans, una comprovació per les conegudes “complementàries”.

Hi ha un parell de qüestions addicionals:
1) Tots els immobles tenen valors de referència? No, encara hi ha moltes finques que no en tenen, sobretot en rústiques, però s’espera que en els pròxims anys ho tinguin tots.
2) Es pot impugnar el valor de referència? Literalment sembla que només es pot impugnar després d’efectuar la compra/herència/donació i pagar-se l’impost corresponent, encara que hauria de poder impugnar-se per la via contenciosa-administrativa de manera prèvia.
3) S’aplica també a segregacions, declaracions d’obra, etc.? En principi hauria d’entendre’s que només s’aplica en transmissions d’immobles, però els autors semblen inclinar-se pel fet que també s’aplica.

En resum, una apujada d’impostos encoberta, ja que afectarà també als Impostos sobre el patrimoni en els immobles adquirits a partir d’1 gener 2022, excepte rectificació legal.

Comparteix l'article:

Deixa un comentari

L'Enquesta

Llegeixes els llibres que et regalen per Sant Jordi?

Ja no s'accepten vots en aquesta enquesta