Nova convocatòria de la Policia Local per incorporar cinc nous agents
N

27 de març de 2022

S’han publicat les bases d’una nova convocatòria per a la provisió de cinc places d’agent de la Policia Local de Piera, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure amb creació de borsa de treball. Aquesta convocatòria entra dins del pla d’incorporació d’agents previst per aquesta legislatura per reforçar el cos de la Policia Local, amb la voluntat d’ampliar la plantilla i seguir mantenint la seguretat a la vila.

Entre els requisits per poder optar a aquests llocs de treball hi ha tenir la ciutadania espanyola, comptar amb una titulació mínima i haver complert 18 anys i no superar l’edat de jubilació forçosa. El procés de selecció inclourà una valoració de determinades condicions de formació, mèrits o nivell d’experiència relacionats amb la tasca policial a exercir i la superació de les proves corresponents.

Les persones que superin el procés de selecció però no aconsegueixin la plaça, passaran a formar part d’una borsa de treball que permetrà cobrir de manera més àgil futures vacants per baixa o jubilació.

Les persones interessades a accedir a aquests llocs de treball han de presentar la seva sol·licitud mitjançant model d’instància normalitzada que es pot descarregar de la pàgina web de l’Ajuntament de Piera. El termini per a formalitzar la sol·licitud serà de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Podeu consultar les bases de la convocatòria a viladepiera.cat.

Comparteix l'article:

Deixa un comentari

L'Enquesta

Llegeixes els llibres que et regalen per Sant Jordi?