Microplàstics: la contaminació del oceans (II)

82

Microplàstics: la contaminació del oceans (I)

Continuant amb la problemàtica dels microplàstics en els oceans, ja comentada en anteriors articles, m’agradaria exposar una experiència d’èxit a nivell internacional. Es tracta del projecte europeu COMMON SENSE, coordinat pel Centre Tecnològic LEITAT.

Els ecosistemes marins són part integrant de funcions mediambientals clau que donen suport a la vida a la Terra, inclosa la regulació del clima, la prevenció de l’erosió i l’absorció del diòxid de carboni. Els oceans també contribueixen a activitats econòmiques que generen prosperitat, benestar social i bona qualitat de vida. Tanmateix, els ecosistemes marins s’enfronten a reptes creixents, com la pèrdua de biodiversitat i hàbitats, la contaminació i els impactes del canvi climàtic. COMMON SENSE ha estat dissenyat per respondre directament a les sol·licituds de sistemes d’adquisició de dades integrats i eficaços mitjançant el desenvolupament de sensors innovadors que ajuden a conèixer el funcionament del medi marí i a la seva protecció.

L’objectiu del projecte és poder augmentar la disponibilitat de dades estandarditzades sobre: eutrofització, concentracions de metalls pesants, quantitats de microplàstics, contaminació acústica i altres paràmetres com la temperatura, pH i pressió CO2. Aquests sensors rendibles responen directament a reconeguts desafiaments del monitoratge marí i seran clau com a eina perquè els Estats membres de la UE compleixin amb les seves Directives marines.

Durant els quatre anys de projecte, s’han assolit resultats força esperançadors. Un d’ells és el sensor que ha desenvolupat LEITAT per mesurar i quantificar la concentració superficial de microplàstics. És un analitzador totalment automatitzat, que produeix dades a temps real, podent així quantificar fins a un 70% de microplàstics comuns, inclòs el polietilè, el polipropilè i la poliamida, de mides inferiors a 500μm, que les tecnologies existents fins al moment no podien detectar.

La importància dels resultats del projecte rau en la informació fiable, d’alta qualitat i d’alta resolució obtinguda sobre la qualitat de l’aigua, essencial per al control de l’aigua i per millorar la qualitat dels recursos hídrics. El coneixement del medi marí és essencial: d’una banda, les activitats estan totalment relacionades amb el coneixement de les propietats físiques, químiques, ambientals i biològiques de l’aigua (això és més evident en activitats com la pesca, l’aqüicultura, la biotecnologia marina i les energies renovables) i, d’altra banda, perquè el coneixement és una eina necessària per predir els riscos i els desequilibris ambientals.

La implementació de tots els sistemes integrats de control desenvolupats en el projecte beneficiarà, no només als proveïdors de serveis, sinó que també aportarà beneficis socials, generarà un gran efecte macroeconòmic i promourà la creació de noves oportunitats de treball relacionades amb els resultats del projecte.

Joan Roig

Business Development Manager LEITAT Anoia