10.8 C
Igualada
Divendres, 8 desembre 2023

Un article de

L’Ajuntament d’Òdena aprova l’augment de les Ordenances Fiscals per a l’any 2020
L

Publicitat

L’Ajuntament d’Òdena va donar llum verda el passat dijous, 3 d’octubre, a l’actualització de les Ordenances Fiscals per a l’any 2020. Es van aprovar amb el vot favorable de Fem Òdena, l’abstenció d’Òdena Progrés i el vot contrari d’Òdena a Fons.

Segons es va explicar per part del govern municipal, “aquestes són unes Ordenances Fiscals responsables, que inclouen les actualitzacions necessàries per a garantir la sostenibilitat dels serveis públics i començar a recuperar la salut financera de la institució”. N’és un exemple el romanent de crèdit, que s’ha anat reduint any rere any i que, si el 2011 era de més de 200.000 euros, l’estimació per aquest 2019, si no es prenen mesures de contingència, és que acabi sent negatiu.

Les raons són diverses: l’increment de l’IPC en les ordenances i preus públics no s’ha aplicat regularment en cada exercici, s’han incrementat les despeses en subministraments, conservació i personal tècnic, s’ha obert un nou servei de biblioteca, s’arrossega un endeutament del Pla de Barris i s’ha de fer front a un excessiu cànon de rebuig, l’impost que es paga per a dipositar les escombraries a l’abocador. I, a més, la Generalitat de Catalunya deu al  consistori odenenc més de 900.000 euros. Tot plegat ha dut l’Ajuntament a una situació que, des del govern de Fem Òdena, es defineix com a “delicada” i s’afirma que, en conseqüència, “resulta imprescindible adoptar mesures per a fer-hi front que impactin el mínim possible sobre el contribuent. Aquestes mesures reforçaran l’estricte exercici de contenció de la despesa que adoptarà el propi consistori a partir del proper any”.

Actualització imprescindible de l’IBI, amb bonificacions disponibles
L’Impost de Béns Immobles (IBI) i la Taxa d’Escombraries experimentaran un increment del 5%, mentre que l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) s’apujarà un 3%. La resta d’impostos municipals no tindran canvis. Des de l’àrea d’Hisenda municipal, els increments aprovats es consideren “moderats i assumibles per la major part de la ciutadania” i permetran començar a endreçar les finances. Es preveu un increment d’uns 89.000 euros en els ingressos de cara al 2020, que ajudaran a reduir l’impacte del dèficit que, podria arribar als 175.000 euros.

Des del govern municipal s’han posat exemples de com es traduiran aquestes modificacions. Així, per un immoble urbà que aquest any ha pagat 400 euros en concepte d’IBI, l’any vinent se’n pagaran 420. I, pel que fa a una casa, l’increment seria de 900 a 945 euros. Malgrat aquesta mesura, es recorda des de l’Ajuntament, “Òdena continua molt per sota de la mitjana d’IBI de Catalunya: al conjunt del país és de 483 euros i Òdena passarà dels 435 euros actuals als 456 l’any 2020”. Ciutats com Igualada se situen, per exemple, en els 683 euros de mitjana.

A més, encara pel que fa a l’IBI, l’Ajuntament posa diferents possibilitats de bonificació: n’hi ha per als habitatges habituals de les famílies nombroses que compleixin diferents requisits i que poden arribar fins al 50%, i n’hi ha també per als habitatges amb instal·lacions d’energia solar que, en aquest cas, són del 20% de la quota íntegra.


El reciclatge, assignatura pendent
El servei de recollida d’escombraries és actualment un servei deficitari en més de 60.000 euros cada any. Hi contribueixen fets com el baix percentatge de reciclatge en la recollida de selectiva ─només un 19%─ que fan que un municipi que genera més de 1.400 tones de residus cada any es vegi fortament penalitzat pel cànon de la fracció rebuig que aplica l’abocador, que ha pujat en més d’un 200% els darrers cinc anys (de 12.4 €/Tn el 2014 a 41,3 €/Tn el 2019).

L’actualització del rebut, de 6 euros per domicili, passant dels 124 euros actuals als 130,20 de l’any vinent, servirà per reduir també aquest impacte. En paral·lel, el consistori ja treballa en diferents iniciatives i mesures per al foment del reciclatge i la millora i eficiència del sistema de recollida que, en definitiva, suavitzarien l’impacte d’aquest cànon de rebuig a l’abocador.

Reducció de la despesa municipal
El govern municipal treballa actualment en la confecció del pressupost per l’exercici 2020, que es veurà marcat per una forta contenció i s’aplicarà un estricte pla de reducció. D’una banda, s’estalviaran uns 54.000 euros en retribucions de càrrecs polítics i personal de confiança respecte l’anterior mandat i, de l’altra, es farà un important estalvi en la despesa ordinària, que es calcula que arribarà als 46.000 euros. En total, doncs, l’Ajuntament preveu fer l’any vinent un exercici de contenció de 100.000 euros, com a mínim, respecte l’any en curs.

L’objectiu de totes aquestes mesures, segons el govern municipal, és “capgirar la tendència dels darrers anys i orientar novament la institució cap a l’equilibri pressupostari”. Des del govern es considera que, el 2020, es començarà a actuar amb criteris de coherència i responsabilitat en la hisenda municipal i, a mig termini i quan la situació torni a ser estable, la voluntat es tendir novament cap a la moderació fiscal.

Compartir
Publicitat
Més notícies:

L’enquesta

el + llegit

Més notícies