La màxima autoritat en valorització energètica va fer una conferència a l’Adoberia Bella

63

El passat 29 de novembre va tenir lloc a l’Adoberia Bella, seu de Leather Cluster Barcelona, la conferència “Valorització energètica i material dels residus. El cas de l’adoberia” presentada per l’expert internacional de medi ambient i energia, el doctor enginyer industrial Xavier Elias.

El doctor Xavier Elias és assessor de governs en temes mediambientals, ha estat professor en diverses universitats i és una eminència en valorització energètica i economia circular, matèries de les quals ha publicat diferents llibres.

Leather Cluster Barcelona
La conferència que va aplegar més de 50 professionals, va ser una iniciativa de la Comissió de Recerca, Economia Circular i Química del Leather Cluster Barcelona promoguda amb el suport de Intraval-Tradebe, amb l’objectiu d’ampliar el coneixement sobre la matèria en el camí de la gestió i minimització dels residus.

En cloure la presentació hi va haver un torn de debat en el qual es va posar en valor l’esforç econòmic del sector en la gestió de les aigües residuals, que només a Igualada, ha estat superior als 60 milions d’euros els darrers 10 anys, així com els projectes que s’estan portant a terme des de Leather Cluster Barcelona per a la valorització més eficient dels residus generats en el procés d’adobat de la pell.

Entre altres, trobem el pèl obtingut en el procés de pellam, els diferents retalls de pell, les restes de teixit adipós, conegudes com a carnasses, o la valorització dels fangs procedents del tractament de les aigües residuals.

El sector de la pell és un agent clau de l’Economia Circular, perquè valora un residu de la indústria alimentària i el transforma en un article de consum útil a la societat, de llarga vida útil i elevada biodegradabilitat.