Les empreses de l’Anoia segueixen lamentant les dificultats per trobar “talent” entre la població de la comarca

0
395

Prop d’una vintena de responsables de recursos humans d’empreses provinents del sector del metall, el transport, les arts gràfiques, el packaging, l’electrònica, les telecomunicacions i la sanitat de la comarca, es varen reunir amb la Unió Empresarial de l’Anoia al Fòrum de Recursos Humans organitzat per la patronal anoienca.

Seguint el full de ruta i les idees de futur i conclusions extretes tant del I Fòrum Empresa i Progrés “Conclusions i Propostes dels Fòrums Sectorials i Territorials de l’Anoia” i el II Fòrum Empresa I Progrés “Talent, Capital Anoia”; l’objectiu d’aquesta trobada era el d’abordar totes aquelles qüestions que estan relacionades amb la gestió, atracció i retenció del talent a la comarca.

Aquesta trobada va servir per reunir a les empreses de l’Anoia i compartir els temes que els preocupa, les seves necessitats i interessos en l’àmbit dels recursos humans per poder donar-los-hi suport i assessorament que necessiten i crear accions que els ajudi en la seva competitivitat. En aquest sentit, es va considerar important la creació del grup de treball de recursos humans i així crear estratègies i reunions de seguiment i de treball.

En aquesta reunió es van tractar temes diversos. Per una banda, els assistents van arribar a la conclusió que les empreses de l’Anoia tenen dificultats per trobar talent dins la comarca, i que en moltes ocasions, ve de fora, de comarques limítrofes i de Barcelona. Els experts en recursos humans van exposar que les empreses anoienques tenen dificultats en trobar perfils concrets, com els operaris especialitzats en metall i àrees d’electrònica, electricitat i telecomunicacions; perfils tècnics d’enginyeries; perfils amb idiomes (mínim anglès) i transportistes. Varen emfatitzar en la formació “in company” que porten a terme perquè el personal que troben té moltes necessitats formatives i a més, és un incentiu per als treballadors i treballadores.

Les infraestructures de la comarca -i relacionar-les amb el talent- també varen ser tema de debat. En aquest sentit, es va comentar que és molt complicat poder captar talent de fora perquè és difícil arribar a Igualada si no es té cotxe propi, a més dels costos que comporta el desplaçament, i també, que les comunicacions internes a l’Anoia no faciliten poder arribar a segons quines empreses.

D’altra banda, també es va parlar de la problemàtica en les qüestions relacionades amb la qualitat de vida i benestar i les accions que porten a terme per la retenció del talent, en aquest cas es va incidir en els mecanismes que utilitzen per a la conciliació familiar, les retribucions salarials, la formació en horari laboral i el treball del bon clima laboral així com altres formacions específiques pel benestar físic i mental com el mindfullness. Les empreses també van comentar la problemàtica que troben respecte a la qüestió de trobar pisos de lloguer per a la recol·locació de perfils, pel fet que o ve no en troben o ve els preus no s’adapten a les necessitats de les persones.

Compartir