Ja es poden demanar els ajuts per a la compra de llibres de text de l’escola
J

22 d'agost de 2012
ll.jpg

Des del passat dilluns, 20 d’agost, i fins el proper 21 de setembre, l’Ajuntament d’Igualada obre el termini de sol·licitud dels ajuts per la compra de llibres de text de cara al proper curs escolar 2012-2013. L’ajut té una quantia màxima de 75 euros per cada fill o filla, 30 euros superior a la concedida el curs anterior i en cap cas es podrà destinar a la compra de qualsevol altre tipus de material escolar. S’hi podran acollir les famílies considerades monoparentals o nombroses, segons allò que estableix el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, i que tinguin fills cursant ensenyaments obligatoris de primària o secundària. També les podran sol·licitar aquelles famílies que tinguin un dels dos progenitors en situació d’atur sense percebre cap prestació econòmica –exceptuant ajuts familiars i rendes mínimes d’inserció– i que hagi cotitzat algun cop a la Seguretat Social. Cal, a més, que les famílies no percebin cap altre ajut per aquest concepte, que tota la unitat familiar porti un mínim de tres mesos empadronada a Igualada, que estiguin al corrent del pagament de qualsevol tribut i sanció amb l’Ajuntament i que no superin els nivells de renda que enguany s’estableixen per tal d’assegurar que només es concedeixin a les famílies que més ho necessiten. Els departaments d’Acció Social i d’Ensenyament i Universitats valoraran conjuntament les sol·licituds rebudes. Les bases completes amb els requisits per a accedir-hi, així com els formularis i documentació que cal presentar, es poden trobar al web municipal www.igualada.cat. Es pot demanar més informació presencialment al Departament d’Ensenyament i Universitats de l’Ajuntament, al carrer Santa Maria 10, o per telèfon al número 93 803 19 50. Crítiques a les files de PxC El regidor de Plataforma per Catalunya (PxC), Robert Hernando, es va mostrar molt crític amb aquesta iniciativa quan es va aprovar a finals de juliol. Aquests ajuts “s’han aprovat per decret i sense consulta prèvia a cap grup municipal”, diu el regidor, per a qui les esmentades subvencions “exclouen per complet a les classes mitjanes ja que el nivell de renda que s’exigeix ​​és molt baix i moltes famílies d’Igualada que ho estan passant malament no tindran accés a elles, tampoc es té en compte l’endeutament de les famílies, només els ingressos que són d’uns nivells ínfims”. Hernando ha declarat al respecte que “són unes bases que perjudiquen clarament a la gent de casa, aniran en la seva majoria a parar a immigrants, estan fetes a mida, a més em sembla aberrant que per accedir-hi tan sols es demani estar empadronat un mínim de 3 mesos a Igualada, són unes bases perjudicials per a les famílies de casa de tota la vida”.

Comparteix l'article:

Deixa un comentari

L'Enquesta

Creus necessari un canvi en el govern de la Generalitat?