Esperit innovador

38

Hi ha una història que diu que un home va heretar un terreny. En veure’l, es va adonar que tenia una muntanyeta al bell mig que impossibilitava fer-hi cap construcció ni treure’n cap rendiment. Veient la situació, va decidir posar-lo a la venta. Va passar el temps però ningú volia comprar aquell terreny, fins que un bon dia se li va atansar un jove que hi estava interessat. En demanar preu, l’home li va dir que l’hi regalava… que aquell tros de terra era inútil i no s’hi podia fer res. El jove va acceptar de bon grat, va muntar una pedrera i va començar a extreure pedra de la muntanya. Quan la muntanya va quedar del tot plana i el terreny es va convertir en un solar, el jove va començar a construir-se una casa amb els diners que havia fet de la venta de la pedra.

M’agrada aquesta petita història perquè il·lustra molt bé en què consisteix tenir esperit innovador: pensar en solucions/oportunitats on els altres només veuen problemes. Avui en dia sembla que la innovació només estigui reservada a empreses tecnològiques amb grans departaments d’I+D, però el cert és que hi ha moltes formes d’innovar i qualsevol empresa pot fer-ho.

Exemples de grans innovacions són El Bulli, o el Cirque du Soleil. Fixem-nos-hi! Un restaurant i un circ, dos negocis de sectors molt tradicionals que com a la història del principi molta gent només va veure-hi les limitacions i va creure que era impossible fer res de nou però que algú un bon dia va atrevir-se a reinventar. A diferència del que molta gent creu, no s’ha de ser un gran geni per innovar… La clau de la innovació són les idees, i tothom, per poc creatiu que sigui, és capaç de tenir idees. Algunes d’elles potser donin un tomb al negoci o al seu sector.

Per arribar a ser una empresa innovadora cal fer corporatiu aquest esperit; inculcar i incentivar aquest esperit a tot l’equip i convertir-ho en una tasca de tots i cadascun dels treballadors, ja que cadascú des del seu lloc de treball pot detectar necessitats diferents que altres companys no poden veure i aportar idees a partir de la seva pròpia experiència.

A vegades, la innovació també pot venir de fora l’empresa. Recórrer als serveis de professionals externs pot ajudar en les tasques de detecció de noves necessitats, trobar idees innovadores o implementar-ne alguna que haguem tingut.

Eduard Graell, Dissenyador industrial a Loop Innovació