17.8 C
Igualada
Dijous, 30 novembre 2023

Un article de

El Ple de Calaf aprova el Pressupost per l’exercici 2022
E

Publicitat

El Ple de Calaf va aprovar amb 6 vots a favor de l’equip de govern i tres abstencions de Junts per Catalunya i el GIC-VV el Pressupost General per l’exercici 2022.

La Regidora d’Hisenda i Promoció Econòmica, Montse Mases, va explicar que el pressupost contempla les despeses de tots els serveis i actuacions que han de ser coberts pel consistori municipal, les despeses de personal i els plans d’ocupació que han estat aprovats. Així mateix, va especificar que incorpora, tant en ingressos com en despeses, la inversió corresponent a la municipalització de l’aigua.

També, va subratllar que per l’any vinent s’ha tornat a programar festes populars i activitats culturals, com hi havia abans de la pandèmia. En aquest sentit, va destacar que  “les entitats tornaran a tenir les subvencions que necessiten per poder dur a terme les seves activitats”.

Pel que fa a els ratis, el pressupost 2022 preveu uns ingressos totals de 4.973.974,95€ i unes despeses de 4.961.476,39€, amb un diferencial positiu de 12.498,56 €. L’estalvi net també és positiu i el càlcul del superàvit també ho és en 1.416,46 €.

Respecte al compliment de l’objectiu del deute públic, tenint en compte el deute viu, les amortitzacions de l’exercici i la previsió de sol·licitud de nous préstecs al final del 2022 es preveu que el rati sigui d’un 37,58%.

Un pas endavant per la municipalització de l’aigua
Un altre punt rellevant del Ple del mes de novembre va ser l’aprovació del contracte mixt de subministrament i serveis per l’abastament domiciliari d’aigua potable i del clavegueram al municipi. El punt va prosperar amb set vots a favor de l’equip de govern, dos vots en contra del GIC-VV i una abstenció per part de Junts per Catalunya.

El Regidor del GIC-VV, Salvador Prat, va remarcar que “no entenem la necessitat que hi ha de fer aquest canvi, quan el servei que avui existeix és perfecte”. Per la seva part, el portaveu de Junts per Catalunya, Joan Caballol, va subratllar que s’abstindrien.

“El fet de gestionar directament des de l’Ajuntament facilita l’obtenció d’informació, agilitza la presa de decisions i permet un control més estricte sobre les inversions”, va explicar el Regidor de Medi Ambient i Serveis Municipals, Sergi Fitó.

L’alcalde de Calaf, Jordi Badia, va destacar que “no tenim coneixement de la xarxa, perquè es va cedir el servei de manera integral i tota la informació la té Aigües de Manresa”. I va afegir que “no pot ser que un poble no controli i tingui la informació de la seva xarxa, això és el que volem recuperar”.

Altres punts
Durant la sessió plenària també es va aprovar el projecte executiu per la renovació i millora de l’enllumenat públic exterior de Calaf amb 8 vots a favor de l’equip de govern i el GIC-VV i un en contra per part de Junts per Catalunya.

També es van aprovar dues modificacions puntuals del POUM. D’una banda, es va aprovar per unanimitat de forma provisional modificar el condicionant d’ampliació de construccions vinculades a explotacions de recursos naturals. D’altra banda, es va aprovar inicialment la modificació de l’article 192 PMU 3 Cal Anguera amb 9 vots a favor de l’equip de govern i el GIC-VV i un en contra per part de Junts per Catalunya.

Així mateix, es va aprovar per unanimitat una moció presentada pel grup municipal de Junts per Calaf-Acord Municipal, en relació amb la nova normativa que regula l’Impost de la Plusvàlua.

Al torn de l’activitat de control, GIC-VV es va interessar pels criteris emprats per adjudicar els ajuts per pagar el lloguer i una sol·licitud d’assistència jurídica a la Diputació de Barcelona.

Pel que fa a Junts per Catalunya, va plantejar diferents qüestions relacionades amb la deixalleria municipal, el contracte amb l’empresa que realitza les proves d’accés, el contracte del servei de verificació d’activitats i el contracte per l’habilitació parcial de les casetes dels mestres, entre d’altres.

Compartir
Publicitat
Més notícies:

L’enquesta

el + llegit

Més notícies