4 C
Igualada
Diumenge, gener 16, 2022

S’obre el termini per accedir a les beques i als premis excel·lència per a estudiants i esportistes

Del 12 de juliol al 31 d’agost, l’Ajuntament d’Igualada obre el termini de presentació de sol·licituds adreçades a estudiants superiors i a esportistes individuals. Es tracta dels Premis d’Excel·lència, per estudiants de Selectivitat, Cicles Formatius de Formació Professional, d’Arts Plàstiques i Disseny, i de Grau Universitari i també per esportistes federats que practiquin un esport individual i les beques per cursar estudis de Grau i Post graduació universitària.

La Tinenta d’Alcalde, Carlota Carner ha destacat que “tant els premis com les beques pretenen valorar l’esforç dels i les estudiants de la ciutat i reconèixer la seva bona trajectòria formativa i el seu talent i constància que els han permès assolir un resultats acadèmics destacats”.

Els Premis d’Excel·lència s’adrecen a estudiants de la ciutat que hagin obtingut una qualificació mínima de 8,5 punts a la fase general de les Proves d’Accés a la Universitat o que hagin finalitzat els estudis de Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior de Formació Professional o d’Arts Plàstiques i Disseny o de Grau Universitari amb una nota mitjana mínima de 8 punts. S’atorgaran un màxim de deu premis per cadascuna de les quatre categories.

En la convocatòria de Beques per cursar estudis de grau i post graduació universitària, hi podran optar els estudiants que hagin aprovat un mínim de 30 crèdits en el curs universitari 2020/2021. S’estableixen dues categories segons els crèdits aprovats en aquest curs acadèmic: Categoria A entre 30 i 59 crèdits aprovats i categoria B per més de 59 crèdits aprovats.

Dins de cadascuna d’aquestes dues categories, s’estableixen tres trams diferents en funció d’haver gaudit de bonificació en la matrícula per als estudis universitaris del curs acadèmic 2020/2021 com a conseqüència de l’obtenció de la beca Equitat o de la beca del Ministeri d’Educació i Formació Professional.
1) Tram general: aquells que no han sol·licitat o no han obtingut cap bonificació de la matrícula per als estudis del curs 2020/2021.
2) Tram intermedi: Per a persones estudiants que han obtingut una bonificació de la matrícula per als estudis del curs 2020/2021 en un percentatge inferior al 80 per cent del seu import.
3) Tram alt: Per a persones estudiants que han obtingut una bonificació de la matrícula del curs 2020/2021 en un percentatge igual o superior al 80 per cent del seu import.

Pel que fa als imports dels ajuts, les bases estableixen que, dins de cada categoria, es prorratejarà la dotació pressupostària d’aquest ajuts entre tots els estudiants que compleixin els requisits, però els del tram alt rebran un import un 25% superior a l’import que rebin els del tram general, i els dels tram intermedi rebran un import un 15% superior a l’import que rebin els del tram general.

A més, els estudiants de la categoria A percebran el cinquanta per cent de l’import que percebin els de la categoria B, tenint en compte en cada cas el tram que correspongui.
Per optar a qualsevol de les dues convocatòries és necessari estar donat d’alta del Padró Municipal d’habitants des de sis mesos abans, a comptar des de l’últim dia del termini de presentació de sol·licituds.

En la convocatòria dels Premis Excel·lència Esportiva per als Esportistes d’Igualada d’Esports Individuals hi poden optar els esportistes empadronats a Igualada com a mínim en els últims 2 anys de forma continuada que siguin titulars de llicència esportiva d’esport individual en la temporada de referència. Cal que s’hagi participat en competicions oficials de categoria absoluta organitzades o emparades per la Federació Esportiva corresponent, i s’hagi obtingut algun resultat final en esdeveniments esportius que s’estableixen en els criteris per ésser puntuable en la temporada que hagi finalitzat completament el dia 31 de desembre de 2020.

El fet de tenir beques o ajuts d’altres administracions no suposa cap impediment per optar als premis.

La valoració de cada esportista es farà seguint una taula de puntuació per cadascuna de les competicions on s’hagin obtingut resultats. Aquest any s’incorporen dos aspectes nous en aquesta taula de suma de punts: l’esportista sumarà puntuació si es té la categoria d’Elit reconeguda per l’Estat o la Generalitat i també sumarà punts si té un reconeixement de diversitat funcional.

L’import total de la partida pressupostària destinada als premis –deu mil euros- es dividirà pel nombre total dels punts obtinguts per cadascun dels participants. Amb aquesta operació s’obtindrà el valor del punt. Seguidament es multiplicarà aquest valor pels punts obtinguts per cada participant, que serà l’import del premi.

En cap cas, l’import dels premis superarà els 3.000€ per a esportista a nivell mundial o olímpic, els 2.000€ per a esportista a nivell europeu i de 1.000€ per a esportista a nivell estatal.

El procediment de tramitació es farà, preferentment, de forma telemàtica, des de l’apartat e-tràmits del web municipal (tramits.igualada.cat), on es podran consultar les bases i la documentació a presentar.

Compartir

Més notícies

Últimes notícies

L’atleta Anna Bové renova pel F.C.Barcelona

L’atleta anoienca, Anna Bové, acaba de ser renovada per la secció d’atletisme del F.C. Barcelona. Després de 16 temporades consecutives defensant els colors blau i...

Nova guia per millorar la qualitat assistencial a l’Atenció Primària

La farmacèutica Mar Casanovas de la Unitat de Farmàcia de l’Institut Català de la Salut a la Catalunya Central va participar, el passat 14...

El model de generació d’energia: un dels grans debats de l’Anoia del present i del futur

El passat 26 de novembre, el Govern de la Generalitat aprovava la modificació del decret llei 19/2019 de mesures urgents per a l’impuls de...

L’Editorial: El gran canvi

La superpoblació mundial planteja un gran desafiament a la Humanitat. Per continuar habitant aquest planeta cal establir unes normes diferents de les viscudes fins...

Humans de l’Anoia: Xavi Gabarró

XAVI GABARRÓ  Odenenc de naixement, fornada del 94. Vaig formar-me als Maristes Igualada i vaig créixer amb l’A.E.Torxa. Ben aviat farà tres anys que resideixo a Braunschweig,...
Compartir