Noves ajudes per a les empreses que hagin creat llocs de treball estables a Igualada

85

Des del proper dilluns, 19 de setembre, i fins el 14 d’octubre, s’obre el termini de sol·licitud de subvencions per a la creació de llocs de treball estables a Igualada. L’Ajuntament, amb l’objectiu de contribuir a l’estabilitat del mercat laboral, dona un any més continuïtat a aquesta línia de subvencions, un incentiu directe per a la contractació indefinida de treballadors.

????????????????????????????????????

Els ajuts van adreçats a les empreses i les entitats que en el decurs del darrer any hagin realitzat contractacions indefinides o bé que hagin convertit contractes temporals en contractes indefinits. Aquestes contractacions hauran d’haver estat formalitzades entre l’1 de setembre del 2015 i el 31 d’agost del 2016.

 
Per tal de determinar la quantia de les subvencions es tindrà en especial consideració un seguit de variables sociolaborals en relació al sexe i l’edat de la persona contractada i les edats compreses en el tram de més dificultat d’inserció laboral. També es tindrà en compte el domicili del contractat, amb especial atenció als empadronats a la ciutat d’Igualada, i també es contemplaran especialment aquelles empreses amb forma jurídica de societat cooperativa.

 
Per qualsevol dubte es pot contactar amb l’IG-nova Tecnoespai al 93 806 65 55 o a ignovatecnoespai@aj-igualada.net, i amb IG-nova Empresa al 93 805 04 09 o a ignovaempresa@aj-igualada.net. També es poden consultar les bases i trobar els impresos necessaris al web tramits.igualada.cat.