L’escola Josep Masclans i l’Institut Vallbona d’Anoia treballen la integració i l’obertura a Europa amb projectes propis i l’Erasmus+
L

20 de setembre de 2019

L’escola Josep Masclans comença un nou curs amb una visió compartida amb tota la comunitat. El centre ha rebut novament el projecte Erasmus + finançat per la Comissió Europea. Es tracta de “Little gazes for great artworks” (Petites mirades per a grans obres d’art), on al llarg de dos anys professors i alumnes participaran en trobades amb els professionals i l’alumnat de Bèlgica, Lituània i Letònia. L’intercanvi europeu busca apropar diferents figures destacades del món de l’art de cada país i que els infants siguin els ambaixadors dels artistes escollits. Amb un model d’aprenentatge cooperatiu, l’escola Josep Masclans treballarà i mostrarà la figura d’Antoni Gaudí als companys europeus, mentre que aquests es centraran en figures pròpies, com és el cas del belga René Magritte, el lituà Mikalojus Konstantinas Čiurlionis o el letó E. Palmatniece.

La inclusió no solament formarà part del projecte Erasmus +, sinó que estarà present també, en les tasques que es desenvoluparan per grups, amb la nova estructura organitzativa per comunitats. Així, la inclusió, el treball conjunt i l’aprenentatge a partir de les emocions seran pilars de l’ensenyament tan en els grups dels petits, des de P3 fins a P5, el dels mitjans, des de 1r fins a 3r, com en el dels grans del centre, de 4t fins a 6è. Les comunitats treballaran conjuntament l’aprenentatge i la convivència a partir de projectes donats en microespais i ambients pensats per aquesta nova estructura, la qual ha obligat a l’equip docent a renovar, redissenyar i redistribuir alguns dels espais de l’escola.

L’esforç i interès per treballar amb comunitat s’estendrà no només a través de les classes. El centre compta amb les tasques de moltes mares i pares a través de l’AMPA, el suport de l’Ajuntament de Vallbona d’Anoia i el treball d’equip de 14 docents per posar en el centre de l’aprenentatge, els 110 alumes que actualment acull l’escola i que són la raó de ser i de fer de les professores i professors.

Finalment, el curs ha començat també amb els sanitaris nous de la planta baixa de l’edifici vell, remodelats per l’ajuntament i que han tingut un cost de 20.000 euros.
El nou curs de l’Institut Vallbona d’Anoia comença amb novetats engrescadores pel què fa a la incorporació de nou alumnat a diferents nivells de l’ESO, nou professorat i una nova promoció de 1r d’ESO.

Al projecte educatiu Erasmus + que recolza l’educació i la formació gràcies a finançament europeu, cal sumar la diversitat de projectes que neixen de la mà del professorat de l’INS Vallbona d’Anoia. Així, el curs desenvolupat per part de l’equip docent del centre durant el juliol, “Europa entre la mitologia, modernitat i multiculturalisme” serà un valor afegit més en la creació de nous projectes amb l’alumnat, a partir d’un enfoc divers i integrador de l’Europa d’avui, amb els diferents relats i realitats que la conformen.

L’apropament a noves cultures i a noves llengües per part de l’alumnat comptarà aquest any amb la presència al centre de l’auxiliar de conversa Róisín Ellis, amb la qual les i els alumnes tindran l’oportunitat de treballar la llengua anglesa amb una professora nadiua. La tasca de suport d’Ellis s’allargarà des de l’octubre fins al maig i oferirà suport a les competències adquirides en anglès per part de l’alumnat amb el professorat d’anglès habitual de l’institut.

Amb el nou curs lectiu engeguen també els projectes teatrals, i el més recent, inclou les famílies dels alumnes i la comunitat educativa. Es tracta de l’Escola d’Espectadors, on l’institut rep llibres d’obres teatrals facilitades pel Bibliobús, les quals seran comentades en grup i després s’aniran a veure al Teatre Nacional de Catalunya. El projecte servirà per fomentar la relació entre les famílies i els adolescents, impulsar el gust per la cultura teatral i gaudir i reflexionar sobre les arts escèniques. Aquests projectes i el seu desenvolupament es podran seguir a partir de les publicacions que farà l’institut a la seva pàgina web i a les diferents xarxes socials.

Enguany, també hi ha novetats al pati, on gràcies a l’esforç de l’AMPA i el suport dels ajuntaments de Vallbona d’Anoia i de Cabrera d’Anoia, l’alumnat disposarà d’una nova taula de ping-pong i noves taules de pícnic per millorar les hores de descans i esbarjo dels més de 170 alumnes que formen part de l’institut aquest curs 2019-2020.

Comparteix l'article:

Deixa un comentari

L'Enquesta

Creus necessari un canvi en el govern de la Generalitat?