11.1 C
Igualada
Diumenge, 25 febrer 2024

Un article de

Descobreixen als Prats de Rei una muralla i el seu fossat datats del segle V aC
D

Publicitat

Vista general de la muralla.JPG La intervenció arqueològica preventiva arran del seguiment de les obres d’urbanització del nucli antic de Prats de Rei, a càrrec de les empreses arqueològiques Cat Patrimoni i Antequem SL i sota la direcció de l’arqueòleg Dídac Pàmies ha permès localitzar un tram de muralla de 6m de longitud, entre 3 i 5 m d’amplada i 3,6m d’alçada disposat de nord a sud front l’església de la Mare de Déu del Portal. Fins a dia d’avui, es considerava que la fundació del municipium sigarrensis, esmentat en dues làpides localitzades al municipi de Prats de Rei (municipium sigarrensis (segle II dC) ; ordo sigarrensis (segle III dC), tenia un origen no més antic del segle II aC, però amb els resultats preliminars obtinguts en la present intervenció arqueològica, podem afirmar l’existència d’un nucli de població anterior al segle V aC, el qual pateix diferents reformes urbanístiques i ampliacions fins al segle III aC. El tram de muralla localitzat i el fossat (també localitzat al carrer de l’Abat) insinuen una trajectòria del tramat defensiu que envoltarien un nucli urbà, situat al promontori on actualment hi trobem la fàbrica de la Farinera, d’una superfície d’aproximada de 6300m2. Es desconeix el moment fundacional d’aquest recinte emmurallat, però els materials ceràmics recuperats a les cotes inferiors del fossat permeten situar les restes amb anterioritat als segles V-IV aC. Com a característica constructiva rellevant, el mur presenta un talús a la part exterior molt pronunciat, així com un fossat excavat al substrat geològic amb molt poca amplada. Vers el segle IV aC aquest fossat s’emplena molt probablement degut a la necessitat d’expansió que requereix la població i s’hi construeixen nous edificis al damunt i adossats a la muralla. Seria també en aquest moment quan es construiria un nou recinte emmurallat, encara avui per localitzar. Amb tot, a raó de les diferents restes d’època ibèrica localitzades en el municipi, es pot determinar que l’urbanisme va augmentar fins a assolir una superfície hipotètica de 13.000m2. La magnitud de la troballa, i l’evident continuïtat poblacional al llarg dels segles podrien corroborar la idea de que el poblat ibèric anomenat Sikarra es trobaria al municipi de Els Prats de Rei. Idea molt versemblant atesa la similitud innegable del mot ibèric sikarra i la denominació romana de sigarrens. La continuïtat dels treballs arqueològics actuals i futurs donaran nova llum a aquesta hipòtesi cada dia més real.

Compartir
Publicitat
Més notícies:

L’enquesta

el + llegit

Més notícies