Sant Martí de Tous rep un estudi per a la reforma de l’escola Cérvola Blanca

33

El document té l’objectiu de definir i concretar algunes de les mancances actuals del centre, per tal de poder desenvolupar un futur projecte d’execució. Aquesta actuació forma part del suport que la Gerència de Serveis d’Educació de la corporació ofereix als governs locals en matèria del manteniment dels equipaments educatius municipals.

El manteniment de les escoles públiques és una competència atorgada als ajuntaments que, juntament amb la creació i manteniment de centres municipals, els hi suposa una inversió important de recursos, tant econòmics com humans, per al seu desenvolupament i manteniment.

La Diputació de Barcelona impulsa la col·laboració amb els governs locals perquè ofereixin un nivell de qualitat en el manteniment d’aquesta xarxa de centres municipals i de les escoles públiques, així com en la creació de nous centres que s’adaptin i donin resposta a les noves demandes de la població. Una de les reivindicacions més importants de la ciutadania ha estat comptar amb uns equipaments educatius suficients i de qualitat; de fet s’han convertit en un dels indicadors clau a l’hora de valorar el grau de satisfacció de la gent amb el fet de viure al seu municipi.

A part de la col·laboració en la creació i manteniment de centres educatius, els plans directors d’equipaments ofereixen als ajuntaments un estudi que identifica, defineix i localitza les actuacions a realitzar a mig i llarg termini per tal d’adequar o crear de nou equipaments municipals que donin resposta a les necessitats de la població. Aquests estudis es porten a terme transversalment per diverses àrees de la Diputació, i són  coordinats per l’Àrea d’Infraestructures.