1 de març de 2023

Poble Actiu aposta per la participació ciutadana recuperant els consells municipals

Poble Actiu ha presentat aquesta setmana les seves propostes de polítiques transformadores per fomentar la participació dels igualadins en la vida política de la ciutat. Aquestes propostes van en la direcció contrària a les polítiques que ha viscut la ciutat en els darrers dotze anys.

L’actual regidor i candidat de Poble Actiu, Pau Ortínez, considera que “sense un govern transparent no hi pot haver fiscalització, i sense participació, la política municipal allunya la població del centre de decisió, afavorint la desconfiança i desil·lusió de la ciutadania” i remarca que des de Poble Actiu es vol apostar per “un govern que promogui la participació i la transparència, on la gent participi activament de la vida política de la ciutat i que pugui dir-hi la seva en com ha de ser Igualada”.

Política integral de transparència
La candidatura municipalista es compromet a fer un total desplegament de la Llei de Transparència de la Generalitat. Per fer-ho, proposen revisar i promoure el portal de transparència de l’ajuntament per difondre de forma oberta l’acció de govern. D’aquesta manera, vol garantir l’accés de la ciutadania a la informació municipal d’interès públic i en els terminis corresponents. En aquest sentit l’actual regidora Neus Carles critica del darrer mandat que “no pot ser que la Mancomunitat de la Conca d’Òdena aprovi per decret directe de presidència, o sigui l’alcalde d’Igualada, el pla d’igualtat de gènere, i que fins dos mesos després els grups de l’oposició no el puguem consultar tot i haver-lo demanat reiteradament. Si fan això amb els regidors, que coneixem els procediments oficials per demanar aquests documents, no volem ni imaginar què fan amb els ciutadans del carrer quan volen sol·licitar informació que hauria de ser pública”. Oriol Càlichs afegeix que “no pot ser que una entitat faci una instància per demanar informació i que mig any després encara no hagin respost. No pot ser que, finalment, l’entitat hagi d’anar a la síndica de greuges perquè el govern respongui a una simple pregunta”.

Foto: Sara Esquerra Dot

Un pla per fomentar la participació ciutadana
Una altra de les propostes que ha presentat Poble Actiu és la de millorar l’actual reglamentació d’iniciativa ciutadana present al Reglament Orgànic Municipal (ROM) per tal d’establir les pautes i directrius per al foment de la participació ciutadana. Aquestes millores han d’incloure les iniciatives populars i les consultes municipals. La candidatura d’esquerra transformadora creu que aquests mecanismes poden ser de gran utilitat, entre altres coses, per impulsar pressupostos participatius. Proposen que el 10% dels pressupostos d’inversions es decideixen de manera participativa.

Però sobretot, la proposta més important en l’àmbit de la participació és la de recuperar els consells sectorials i els consells de districte que el govern Castells ha eliminat o n’ha minimitzat la tasca. A part de reactivar els que actualment no estan operatius, com per exemple els consells de districte o el consell municipal de cultura o el de joventut, la formació proposa crear-ne de nous en àmbits en els quals la ciutat actualment no en disposa, com poden ser la igualtat de gènere, la immigració, o l’aigua, entre d’altres. Neus Carles destaca que “aquests consells haurien de ser eines útils i no eines publicitàries que apareixen uns mesos abans de les eleccions per fer propaganda. Fa poc ens vam assabentar per un tuit de la regidora Illa d’un suposat consell d’educació quan bàsicament ella va organitzar una reunió per fer-se la foto”. En aquest sentit, Pau Ortínez ressalta que “volem comptar amb la implicació ciutadana i associativa en la gestió municipal. Volem dotar els consells de major capacitat decisòria vinculant-hi una part del pressupost. Aquests consells s’han de crear formalment, hi ha d’haver mecanismes de convocatòria regular i se’ls ha de dotar d’una estructura per tal que siguin útils. Els regidors hi hem d’assistir per escoltar les propostes i s’ha de prendre nota en una acta oficial dels compromisos de la reunió perquè després el propi consell pugui fiscalitzar i fer seguiment d’aquests acords”.

Des de Poble Actiu també han volgut ressaltar que actualment ja hi ha trobades ciutadanes que funcionen, com és la iniciativa “Igualada acull” i propostes com la taula de mobilitat i la recent taula d’habitatge. En aquest cas, remarquen que es tracta de formalitzar-les i d’articular conjuntament amb les entitats i ciutadans que hi participen uns mecanismes que garanteixin que aquests consells tinguin continuïtat i pes en les decisions polítiques. La recuperació dels consells municipals ha de servir perquè la ciutadania tingui una veu que l’ajuntament es vegi obligada a escoltar de forma regular durant tot el mandat.

Comparteix l'article:

Comenta aquest article: