18.7 C
Igualada
Divendres, abril 23, 2021

Igualtat entre homes i dones a la feina: els plans d’igualtat

Santiago Portillo i Castellet
Advocat

Amb la finalitat de plena igualtat de tracte entre homes i domes es va publicar la Llei Orgànica 3/2017 d’ igualtat efectiva d’homes i dones, definint-se aquella igualtat com l’absència de de tota discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe i, especialment, derivades de la maternitat, l’assumpció d’obligacions familiars i estat civil.

En l’àmbit laboral la norma preveu que les polítiques d’ocupació tindran com a un dels seus objectius prioritaris augmentar la participació de les dones en el mercat de treball i avançar en la igualtat efectiva entre homes i dones. A aquesta finalitat s’imposa a les empreses l’OBLIGACIÓ de respectar la IGUALTAT DE TRACTE i d’oportunitats i l’adopció de MESURES adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones, mitjançant la implantació de PLANS D’IGUALTAT.

Els plans d’igualtat són un conjunt mesures adoptades, previ diagnòstic de la situació, tendents a aconseguir en l’empresa la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones i eliminar la discriminació per raó de sexe.

Els plans d’igualtat han de negociar-se amb la representació dels treballadors (en defecte efecte la meva opinió és que caldrà constituir-la ad hoc per fer efectiva la norma).

Arrel del RD Llei 6/2019 l’ obligació de l’elaboració i aplicació de plans d’igualtat s’estableix subjecta al següent calendari:

a) Empreses de 151 a 250 persones treballadores, data límit fins el 7 de març de 2.020.

b) Empreses de 101 a 150 persones treballadores, data límit fins el 7 de març de 2.021.

c) Empreses de 51 a 100 persones treballadores, data límit fins el 7 de març de 2.022.

Les empreses de més de 250 persones treballadores ja venien obligades.

Les empreses amb 50 o menys persones treballadores no estan obligades, el que no impedeix la seva implantació voluntària o que es pugui exigir per conveni col·lectiu.

El Pla d’igualtat s’ha d’inscriure al Registre de Plans d’ Igualtat del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i de les Autoritats Laborals de les Comunitats Autònomes.

Inscrit el Pla d’Igualtat, és obligatori el seguiment del compliment de les obligacions en matèria de pla d’igualtat i mesures efectives d’igualtat entre homes i dones.

En cas de no compliment la norma contempla sancions d’entre 626 € i 3.215 € segons la gravetat.

Compartir

Més notícies

Últimes notícies

Estimo l’Anoia

Estimo Igualada i l’Anoia em té enamorat. És per aquest motiu que m’ha alegrat l’aparició del catàleg Descobreix l’Anoia, “la primera pedra d’un projecte...

Racons de l’Anoia: Carme

El municipi de Carme està situat al sud de la comarca, al costat de la riera del mateix nom. Té una extensió d’11,22km2. El...

Xavier Andrés Morera, una filosofia de l’arquitectura que va més enllà de la integració d’un edifici amb l’entorn…

A la darrera convocatòria dels Premis Ciutat d’Igualada 2020, en la competència de Disseny, va ser premiat l’igualadí Xavier Andrés Morera, per la seva...

Es convoca la 25a edició dels Premis Ciutat d’Igualada, amb un canvi d’imatge i en les bases

L’Ajuntament d’Igualada per mitjà del Departament de Promoció Cultural i Relacions Institucionals, d’acord amb les entitats promotores i persones que hi participen, presenten la...

El Consell obre una bústia per a recollir idees per als Fons Europeus

Després de presentar la diagnosi del Pacte d’Acció Econòmica i Social, el Consell Comarcal de l’Anoia ha començat una segona fase en què busca...
Compartir