16 C
Igualada
Dimecres, octubre 28, 2020

Igualtat entre homes i dones a la feina: els plans d’igualtat

Santiago Portillo i Castellet
Advocat

Amb la finalitat de plena igualtat de tracte entre homes i domes es va publicar la Llei Orgànica 3/2017 d’ igualtat efectiva d’homes i dones, definint-se aquella igualtat com l’absència de de tota discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe i, especialment, derivades de la maternitat, l’assumpció d’obligacions familiars i estat civil.

En l’àmbit laboral la norma preveu que les polítiques d’ocupació tindran com a un dels seus objectius prioritaris augmentar la participació de les dones en el mercat de treball i avançar en la igualtat efectiva entre homes i dones. A aquesta finalitat s’imposa a les empreses l’OBLIGACIÓ de respectar la IGUALTAT DE TRACTE i d’oportunitats i l’adopció de MESURES adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones, mitjançant la implantació de PLANS D’IGUALTAT.

Els plans d’igualtat són un conjunt mesures adoptades, previ diagnòstic de la situació, tendents a aconseguir en l’empresa la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones i eliminar la discriminació per raó de sexe.

Els plans d’igualtat han de negociar-se amb la representació dels treballadors (en defecte efecte la meva opinió és que caldrà constituir-la ad hoc per fer efectiva la norma).

Arrel del RD Llei 6/2019 l’ obligació de l’elaboració i aplicació de plans d’igualtat s’estableix subjecta al següent calendari:

a) Empreses de 151 a 250 persones treballadores, data límit fins el 7 de març de 2.020.

b) Empreses de 101 a 150 persones treballadores, data límit fins el 7 de març de 2.021.

c) Empreses de 51 a 100 persones treballadores, data límit fins el 7 de març de 2.022.

Les empreses de més de 250 persones treballadores ja venien obligades.

Les empreses amb 50 o menys persones treballadores no estan obligades, el que no impedeix la seva implantació voluntària o que es pugui exigir per conveni col·lectiu.

El Pla d’igualtat s’ha d’inscriure al Registre de Plans d’ Igualtat del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i de les Autoritats Laborals de les Comunitats Autònomes.

Inscrit el Pla d’Igualtat, és obligatori el seguiment del compliment de les obligacions en matèria de pla d’igualtat i mesures efectives d’igualtat entre homes i dones.

En cas de no compliment la norma contempla sancions d’entre 626 € i 3.215 € segons la gravetat.

Compartir

Més notícies

Últimes notícies

Avui dimecres, IV Fòrum Empresarial de l’Anoia de la UEA

La Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) celebra avui, dimecres dia 28 d’octubre, el IV Fòrum Empresarial de l’Anoia, que havia quedat posposat per la...

El claustre de l’Institut Badia i Margarit es queixa de les condicions del nou edifici

El curs escolar iniciat el passat 14 de setembre és segurament un dels més atípics que hem viscut mai. La situació de pandèmia global...

El ple aprova una moció per no cobrar la taxa de terrasses a restaurants

El cap de l’oposició i portaveu del grup republicà, Enric Conill, ha defensat aquest dimarts al ple municipal d’Igualada la necessitat d’ajudar al sector...

Capellades rep un estudi sobre l’impacte dels camps electromagnètics

L’Ajuntament de Capellades va encarregar a la Diputació de Barcelona un estudi sobre les radiacions que podria emetre l’antena de telefonia situada al carrer...

Vilanova ofereix un emotiu homenatge a la comunitat educativa

L’Ajuntament de Vilanova del Camí va oferir divendres passat un homenatge a la Comunitat Educativa. L’acte, emmarcat en la quarta edició de la Festa...
Compartir