20.5 C
Igualada
Diumenge, setembre 26, 2021

Igualtat entre homes i dones a la feina: els plans d’igualtat

Santiago Portillo i Castellet
Advocat

Amb la finalitat de plena igualtat de tracte entre homes i domes es va publicar la Llei Orgànica 3/2017 d’ igualtat efectiva d’homes i dones, definint-se aquella igualtat com l’absència de de tota discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe i, especialment, derivades de la maternitat, l’assumpció d’obligacions familiars i estat civil.

En l’àmbit laboral la norma preveu que les polítiques d’ocupació tindran com a un dels seus objectius prioritaris augmentar la participació de les dones en el mercat de treball i avançar en la igualtat efectiva entre homes i dones. A aquesta finalitat s’imposa a les empreses l’OBLIGACIÓ de respectar la IGUALTAT DE TRACTE i d’oportunitats i l’adopció de MESURES adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones, mitjançant la implantació de PLANS D’IGUALTAT.

Els plans d’igualtat són un conjunt mesures adoptades, previ diagnòstic de la situació, tendents a aconseguir en l’empresa la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones i eliminar la discriminació per raó de sexe.

Els plans d’igualtat han de negociar-se amb la representació dels treballadors (en defecte efecte la meva opinió és que caldrà constituir-la ad hoc per fer efectiva la norma).

Arrel del RD Llei 6/2019 l’ obligació de l’elaboració i aplicació de plans d’igualtat s’estableix subjecta al següent calendari:

a) Empreses de 151 a 250 persones treballadores, data límit fins el 7 de març de 2.020.

b) Empreses de 101 a 150 persones treballadores, data límit fins el 7 de març de 2.021.

c) Empreses de 51 a 100 persones treballadores, data límit fins el 7 de març de 2.022.

Les empreses de més de 250 persones treballadores ja venien obligades.

Les empreses amb 50 o menys persones treballadores no estan obligades, el que no impedeix la seva implantació voluntària o que es pugui exigir per conveni col·lectiu.

El Pla d’igualtat s’ha d’inscriure al Registre de Plans d’ Igualtat del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i de les Autoritats Laborals de les Comunitats Autònomes.

Inscrit el Pla d’Igualtat, és obligatori el seguiment del compliment de les obligacions en matèria de pla d’igualtat i mesures efectives d’igualtat entre homes i dones.

En cas de no compliment la norma contempla sancions d’entre 626 € i 3.215 € segons la gravetat.

Compartir

Més notícies

Últimes notícies

A la Boutique Hotel Cal Roure, “Plou a l’escala”, de Kima Guitart, o l’art de pintar les sedes

La Boutique Hotel Cal Roure, a la plaça de l’Ajuntament, més enllà de donar vida a un singular edifici del patrimoni arquitectònic igualadí, amb...

El Casal de Calaf celebra el 125 aniversari amb una gran festa

Aquest diumenge el Casal de Calaf està de festa: compleix 125 anys i per celebrar-ho ha programat diversos actes. A les 12 del migdia es...

Les obres de la plaça Picasso de Vilanova, a punt de començar

L’Ajuntament de Vilanova del Camí entoma una de les obres més importants del mandat, la remodelació de la plaça Picasso, una de les més...

“Hem de ser responsables i pensar en global. Que les oportunitats vinguin és millor que buscar-les fora”

El proper 24 d’octubre Jorba viurà una consulta popular per conèixer la seva postura sobre el polígon industrial inclòs en el Pla Director Urbanístic...

L’editorial: Bona Fira, i bona economia!

Aquest divendres es va estrenar la 68a edició de la fira multisectorial d’Igualada, i, després d’any i mig de pandèmia, comencen a veure’s els...
Compartir