Igualada s’adapta al canvi climàtic
I

11 de febrer de 2015

riu_anoia copia.jpg

L’Ajuntament d’Igualada va aprovar, en el ple municipal celebrat el passat 27 de gener, el Programa Municipal d’Adaptació al Canvi Climàtic. Segons argumenta el tinent d’alcalde d’Entorn, Josep Miserachs, “a partir de l’augment de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, a nivell global s’aprecia com pugen les temperatures, com baixen les precipitacions i com cada cop hi ha més fenòmens meteorològics extrems”. Entre els possibles impactes del Canvi Climàtic que es poden preveure de cara als propers anys a nivell local es contemplen, per exemple, efectes per a la salut de les persones, sequeres estivals i manca d’aigua, augment de pluges torrencials amb possibles episodis d’inundació, o onades de calor més freqüents i més llargues amb el consegüent increment de la demanda elèctrica. Fins ara, l’Ajuntament d’Igualada ja havia adoptat mesures com la utilització d’energies renovables o diferents polítiques d’estalvi energètic. Ara, però, es planteja un seguit d’accions preventives orientades a minimitzar en el futur els riscos sobre la salut de les persones, la qualitat de l’hàbitat urbà i els sistemes socioeconòmics.

El nou Programa Municipal d’Adaptació al Canvi Climàtic neix d’un treball conjunt entre les àrees de Medi Ambient, Salut Pública, Protecció Civil i Serveis Municipals i recull inicialment accions que afecten diferents àmbits. Pel que fa a la gestió eficient de l’aigua, es proposa optimitzar la xarxa per evitar consums innecessaris, conscienciar la població de la importància de ser responsable i també reduir els requeriments hídrics industrials i residencials. En l’àmbit de l’Urbanisme i la Mobilitat es proposa facilitar el transport públic energèticament eficient, establir obligacions ambientals per als nous edificis o equipaments i planejar el disseny urbà de forma sostenible. Pel que fa a l’Entorn, es planteja recuperar espais d’interès natural com el bosc de ribera que ajuda a controlar les crescudes fluvials, sensibilitzar la ciutadania de la importància dels espais naturals per a millorar la qualitat atmosfèrica o facilitar la recuperació de la flora i la fauna salvatges en eixos biològics. En el vessant sanitari es proposen accions per a augmentar la qualitat de vida de les persones i reduir les afectacions del Canvi Climàtic en la salut, i en l’energètic es vol incrementar l’eficiència i augmentar les fonts d’autoabastiament. Des de Protecció Civil es vol treballar per informar els col·lectius més vulnerables dels efectes que els pot comportar aquest fenomen i, pel que fa a la Comunicació, es vol involucrar la població en les decisions de cara al futur i, alhora, conscienciar-la que cal adoptar mesures de prevenció a escala local.

Comparteix l'article:

L'Enquesta

Et semblaria bé fer el debat electoral a la Catalunya Nord?

Ja no s'accepten vots en aquesta enquesta