Escoles del bosc: un projecte educatiu que fomenta la consciència mediambiental dels infants

29 de juny de 2022

Inspirades en el moviment europeu d’educació a la natura, les escoles del bosc són escoles infantils que defensen un projecte pedagògic que treballa per fomentar les bases d’una proposta pedagògica a l’aire lliure. Un model innovador d’educació reglada per a alumnes de 3 a 6 anys, que ofereix l’oportunitat de traslladar l’aula al bosc perquè els infants puguin aprendre en contacte directe amb la natura i l’entorn.

A les classes, a l’aire lliure, sense aules, sense llibres… els infants treballen les competències de l’ensenyament bàsic, però des de l’observació dels processos de la vida, absorbint experiències reals, prescindint de joguines i de material didàctic prefabricat i potenciant la creativitat.

En els últims anys, diferents estudis científics han anat confirmant la importància del joc a l’aire lliure. Segons aquests estudis, els nens que estan en contacte amb la natura desenvolupen més les habilitats motores de coordinació, equilibri i agilitat, tenen més capacitat d’atenció, raonament i observació, tenen menys estrès, són més capaços de suportar situacions adverses o cauen malalts amb menor freqüència.

Sense voler entrar en valoracions sobre aquest projecte educatiu, que evidentment és decisió de cada família, és important tenir en compte que hi ha un altre factor que té un pes considerable en la seva popularització: l’augment de la conscienciació per a una educació més sostenible, que incorpori la comunitat educativa com agent actiu en la lluita contra la crisi climàtica.

El medi ambient és tot allò que som i ens envolta. I aprendre a viure respectant la natura de què formem part i tots els seus processos és un dels reptes més grans que tenim. És fàcil caure en la complexitat que caracteritza tots els conflictes ambientals, pensar que per molt que fem no canviarem el món, però res del que fem és en va. I cal, sobretot, entendre la globalitat dels problemes i relocalitzar-los, detectar com afecten el nostre entorn més proper, per poder fer un treball i accions tangibles a nivell local.

L’educació ambiental engloba tot allò que ens relaciona amb el nostre entorn. Des de conèixer la natura que ens envolta i a què pertanyem, a saber d’on ve tot allò que tenim i on va a parar després que ho utilitzem, o reconèixer i entendre els conflictes i problemàtiques associades a cada acció de consum o actes que constitueixen el nostre dia a dia. En aquest context, la promoció de l’educació per a la sostenibilitat és cabdal, perquè els espais educatius, siguin aules, siguin boscos, poden ser una eina decisiva per fomentar la consciència mediambiental dels infants i la seva futura implicació en la cura de l’entorn.
Les escoles del bosc són un clar exemple d’aquesta conscienciació, una decidida aposta per la relació dels infants amb la natura cada vegada més present al nostre territori, que no compta, però, amb un marc legal del tot clar que faciliti la seva constitució sense dificultats.

Així doncs, per bé que no hi ha dubtes quant a la forma jurídica a constituir, habitualment l’Associació, des d’un punt de vista fiscal, hi ha més preguntes que respostes. En són un clar exemple la disjuntiva sobre la subjecció o no subjecció a l’IVA de les quotes cobrades, la consideració de si és un ensenyament reglat o no, o l’epígraf d’activitat pel qual s’han de donar d’alta i que comporta que alguns ajuntaments puguin posar problemes a l’hora de concedir la llicència d’activitats. Cal valorar i tenir en compte aquestes qüestions i els possibles riscos fiscals que poden representar.

Comparteix l'article:

Deixa un comentari

L'Enquesta

Creus que els partits polítics arribaran a un acord per formar govern o es repetiran eleccions?

Ja no s'accepten vots en aquesta enquesta