Ensenyament selecciona el projecte GEP de l’Institut Joan Mercader com a projecte de referència

8

Foto projecte GEPDurant les primeres setmanes del curs, l’Institut Joan Mercader d’Igualada ha rebut la notícia que el seu projecte GEP ha estat seleccionat pel servei de Llengües del Departament d’Ensenyament com a projecte de referència. Per això, es publicarà a la pàgina de formació del professorat Odissea i serà utilitzat com a model a seguir per altres instituts.

El GEP preveu que s’imparteixin continguts curriculars d’altres matèries en llengua anglesa i té com a objectius fomentar el plurilingüisme i millorar els resultats enllengua anglesa.

 

El curs passat (2015-16) l’Institut Joan Mercader va iniciar aquest projecte impartint en anglès les matèries curriculars de Ciències de 3r d’ESO, la matèria optativa de 3r d’ESO Physical and Chemical Changes i la matèria de Psicologia de 2n de Batxillerat. Segons explica el creador del projecte, Miquel Ángel Fuentes, “el que fa especial aquest projecte és que al nostre institut l’anglès és una mesura equalitzadora. És a dir, la introducció de l’anglès ens ha permès atendre la diversitat de tot l’alumnat, ja que ensenyar els continguts en aquesta llengua representava un nou repte per a tothom”. D’altra banda, utilitzar l’anglès a l’aula també ha permès aprofundir en temes com el treball cooperatiu, el treball transversal entre departaments o el coteaching, és a dir, la docència compartida a l’aula.

Aquest curs 2016-17 el projecte s’amplia amb la participació del departament de tecnologia, que impartirà part de la matèria de Tecnologia de 2n d’ESO en anglès, i amb la incorporació d’un auxiliar de conversa nadiu, que ajudarà en les matèries que formen part del projecte.