El consistori de Jorba aprova les noves odenances fiscals sense cap increment

5

jorba.jpg En sessió plenària portada a terme el passat 7 de novembre, el consistori jorbenc ha aprovat, per unanimitat de tots els regidors, les ordenances fiscal que regularan els impostos i taxes que hauran de pagar els jorbencs al llarg de l’exercici del 2014. Després de realitzar un estudi comparatiu amb els altres trenta-dos municipis de l’Anoia, l’equip de govern de Jorba considera adequada la situació d’aquest municipi en la zona mitja de la taula, pel que fa a la major part dels principals impostos i taxes locals. Així Jorba figura en el lloc catorze pel que fa a la taxa de recollida de deixalles, l’onzè en l’impost de vehicles, i el vint-i-unè pel que fa a l’impost local més rellevant per a les famílies (l’impost de béns immobles), mesurat en termes de recaptació líquida total per habitant. Només l’IAE, que afecta només a les grans empreses, està un mica en la banda alta, en quart lloc. Respecte a aquest impost de béns immobles, atès que fins ara s’estava incomplint la obligació legal de fer la revisió cadastral amb nova ponència cadastral cada deu anys, i tenint present que darrera ponència de Jorba és del 1989, el consistori ha iniciat aquest any la prova d’acollir-se a l’actualització gradual, decidida localment any a any, del valors cadastrals dels immobles urbans per aplicació dels coeficients que aprovaran cada any les lleis de pressupostos generals de l’Estat, sense necessitat de fer una nova ponència cadastral. La contrapartida és que cada any es baixarà exactament en el mateix percentatge el coeficient local d’IBI, amb el qual, es pot anar fent una actualització cadastral gradual (pel necessari compliment de la legalitat), sense que cap jorbenc hagi de veure incrementat ni un euro, el que està pagant actualment en el seu rebut del impost de béns immobles. Segons Josep Maria Palau, alcalde i regidor d’Hisenda “és una bona oportunitat per fer una actualització controlada des de l’àmbit local, sense sorpreses incontrolables, en un moment en el qual els valors de mercat estan baixos. Així, un pis tipus d’uns vuitanta metres quadrats, en uns set anys arribarà a un valor màxim de quaranta mil euros, al mateix temps que es podrà mantenir estabilitzat el rebut anual en els dos cents dinou euros actuals.” Per altra part, tot i que el consistori haurà de suportar l’increment de cost d’alguns subministraments, carburants, proveïdors i alguns impostos suportats (com l’IVA l’any passat), l’ajuntament de Jorba no augmentarà res del que hauran de pagar els jorbencs de cara l’any que ve. No s’aplicarà cap increment de l’índex de preus al consum (IPC), com es venia fent fins ara, als preus de la recollida de deixalles, de la piscina, del clavegueram, del cementiri, etc. Segons recalca Josep Maria Palau, “és un moment en el qual hem d’intentar prestar uns bons serveis mínims de manteniment, escolars i socials, però sense incrementar gens ni mica el que hagin de pagar les famílies cada any, ja que les economies familiars estan molt malmeses. En som plenament conscients d’aquest fet i per això estem actuant en conseqüència.”