L’Ajuntament de Vallbona obre noves borses de treball

109

L’Ajuntament de Vallbona obre un procés selectiu per forma part de cinc borses de treball per ocupar possibles llocs de treball al municipi. D’entrada, es busquen perfils de peó de brigada, personal de neteja, paleta, pintor i jardiner.

L’objectiu és disposar d’una xarxa de treballadors per tal de fer front a les necessitats de contractacions temporals del consistori gràcies als Plans Locals d’Ocupació 2018 finançats per la Diputació de Barcelona a través del “Programa complementari de foment a l’ocupació local 2017 – 2018”. La partida econòmica destinada és de 36.000euros

Els interessats per formar part d’una d’aquestes borses hauran de sol·licitar-ho mitjançant una instància que estarà a disposició a l’Ajuntament de Vallbona, de dilluns a divendres de 9h a 14h o a la pàgina web del consistori www.vallbonadanoia.cat i caldrà manifestar que es reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a les bases i hauran d’anar acompanyades dels documents. El termini de la presentació és de demà dia 25 de gener fins al 14 de febrer 2018.

Els Plans Locals d’Ocupació 2018 estan finançats en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” de la Diputació de Barcelona a través del “Programa complementari de foment a l’ocupació local 2017 – 2018”. Mitjançant aquests Plans Locals d’Ocupació es pretén fomentar la contractació laboral temporal de persones aturades i promoure la inserció laboral a col·lectius que es troben en situació de risc d’exclusió social.