Calonge de Segarra rep les auditories de protecció de dades

26

La Diputació de Barcelona ha lliurat auditories de protecció i seguretat de dades als ajuntaments de Calonge de Segarra i Vilobí del Penedès. Aquests informes són de caràcter biennal i obligatori i serveixen per avaluar les mesures de seguretat en el tractament de les dades personals als municipis.

Les auditories valoren diversos aspectes de protecció i seguretat de les dades de caràcter personal, com ara els requisits formals, el compliment dels principis de qualitat de les dades, l’atenció dels drets dels afectats pel tractament de dades i aspectes relatius a la seguretat de la informació. Els informes ofereixen recomanacions i mesures correctores adequades per esmenar les possibles deficiències en els tractaments, així com recomanacions per tal de facilitar l’inici de les tasques d’adequació per al compliment del nou Reglament general europeu de protecció de dades de caràcter personal (RGPD).
La Diputació assessora els municipis en l’adequació a la normativa de protecció de dades de caràcter personal mitjançant recomanacions, propostes i models raonats i, en el marc del Catàleg de Serveis, dona suport a la realització de les auditories.